U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Uitbreiding en versterking van Erasmus+ na 2020

28 November 2018 - door Hanne De Roo

De Raad heeft zijn standpunt (een gedeeltelijke algemene aanpak) over het Erasmus+-programma voor 2021-2027 bepaald.

De voorgestelde verordening zal het aanbod van leermogelijkheden in Europa en daarbuiten toegankelijk maken voor meer mensen in vergelijking met het huidige Erasmusprogramma.

Ook zal het programma worden uitgebreid tot alle niveaus van onderwijs en opleiding.

Om de inclusieve benadering ervan te onderstrepen heeft de Raad ervoor gekozen de huidige naam van het programma, "Erasmus+", te handhaven.

Uitbreiding en versterking van Erasmus+ na 2020

Versterkt, inclusief en uitgebreid Erasmus+-programma

Het Erasmus+-programma speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van een Europese onderwijsruimte. De Europese Raad van december 2017 riep op tot het bevorderen van mobiliteit en uitwisselingen, onder meer door een aanzienlijk versterkt, inclusief en uitgebreid Erasmus+- programma. De nieuwe verordening beantwoordt aan deze oproep door:

  • leermobiliteit te bieden aan een recordaantal mensen

  • de toegankelijkheid voor kansarme jongeren te verruimen
  • de toegankelijkheid voor kleine en lokale organisaties te vergroten
  • het geïntegreerde karakter van het programma, dat leren in al zijn vormen (formeel, niet-formeel en informeel leren) bestrijkt, te handhaven

Enkele punten van onenigheid

Inclusiviteit

Hoewel de lidstaten over het algemeen het evenwicht van de tekst hebben verwelkomd, die nog steeds gestructureerd is rond drie belangrijke actieterreinen (onderwijs en opleiding, jeugd en sport), waren ze het in het bijzonder oneens over de betekenis die aan de term "inclusiviteit" moet worden gegeven.

Frankrijk en België, evenals Portugal, hebben aangedrongen op sociale inclusiviteit en stelden voor dat het programma grote kansen biedt voor middelbare scholieren en leerlingen. Roemenië en Bulgarije pleiten voor meer territoriale inclusiviteit, gezien hun grondgebied momenteel door de Erasmus+- programma wordt achtergelaten.

Consensus rond de 'Jean Monnet-activiteiten'

Een Duits voorstel leidde echter tot een brede consensus tussen de lidstaten. Dit voorstel beoogt duidelijkere criteria en meer transparantie vast te leggen voor 'Jean Monnet Activiteiten'.

De 'Jean Monnet-activiteiten' zijn bedoeld om excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies te bevorderen naar wereldniveau. Ze bestaan ​​voornamelijk uit cursussen en onderzoekswerkzaamheden die gefinancierd worden door de Commissie na een projectoproep.

Verdubbeling van het budget

Ten slotte verwelkomden de lidstaten de voorgestelde verdubbeling van het Erasmus+-programmabudget, evenals Griekenland, Frankrijk en Litouwen.
De Commissie wil dat het budget wordt verhoogd van € 14 miljard naar € 30 miljard voor het volgende MFK.

Volgende stappen

Het akkoord in de Raad is de basis voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Het besluit over de financiële toewijzingen voor Erasmus+ voor de periode 2021-2027 zal afhangen van het akkoord over het volgende MFK.

Lees het persbericht van de Raad.

Ontdek de belangrijkste uitkomsten van de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport.

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us