U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

LIFE: een kwart miljard euro komt vrij voor EU-lidstaten

29 October 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie (EC) heeft 243 miljoen euro uit de EU-begroting goedgekeurd voor LIFE-projecten ter bescherming van de natuur, het milieu en de levenskwaliteit in de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst in Europa.

De EU-financiering in het kader van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie zal extra investeringen aanmoedigen, waarbij in totaal 430,7 miljoen euro naar 142 nieuwe projecten gaat. Door middel van deze financiering zal LIFE effect hebben in elke lidstaat van de Europese Unie.

LIFE: een kwart miljard euro komt vrij voor EU-lidstaten

Welke uitdagingen worden aangepakt?

De financiering van projecten op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en -informatie bedraagt 196,2 miljoen. Dit omvat belangrijke investeringen in projecten die het mogelijk maken meer kunststof te hergebruiken. Dit afval omzetten in hoogwaardige grondstoffen voor de auto-, bouw- en verpakkingsindustrie is één van de vele manieren waarbij LIFE de EU-strategie inzake kunststoffen van de Europese Commissie in de praktijk ondersteunt.

De Europese Unie voorziet 46,8 miljoen euro voor projecten op het gebied van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie. Dit omvat praktische steun voor de lidstaten die hun nationale klimaat- en energieplannen 2030 opstellen, om hen te helpen gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 % terug te dringen in vergelijking met de niveaus van 1990. Aan de hand van LIFE-financiering zal land- en bosbouw zich daarnaast beter kunnen aanpassen aan klimaatverandering en zal het aanpassingsvermogen van gemeenschappen aan extreme weersomstandigheden worden verbeterd.

  • Voor de 55 LIFE-projecten voor milieu & efficiënt hulpbronnengebruik zal 163,5 miljoen euro worden uitgetrokken, waarvan 82,4 miljoen euro afkomstig van de EU. Deze projecten hebben betrekking op acties op vijf thematische gebieden: lucht, milieu en gezondheid, efficiënt hulpbronnengebruik, afval, en water. Voor de 20 projecten op het gebied van hulpbronnenefficiëntie alleen al zal 43,8 miljoen euro worden uitgetrokken om Europa bij te staan in de overgang naar een meer circulaire economie, een verhoging met 15 % ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer 14,9 miljoen euro zal bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Europa.
  • De 40 LIFE-projecten voor natuur & biodiversiteit ondersteunen de uitvoering van de vogel- en de habitatrichtlijn en de biodiversiteitsstrategie van de EU tot en met 2020. Hiervoor is in totaal 153 miljoen euro beschikbaar, waarvan de EU 97,5 miljoen euro zal bijdragen.
  • De 15 LIFE-projecten voor milieugovernance en informatie zullen bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van milieukwesties. Hiervoor is in totaal 27,2 miljoen euro beschikbaar, waarvan de EU 16,2 miljoen euro zal bijdragen.
  • Voor de 11 LIFE-projecten voor mitigatie van klimaatverandering zal 33,7 miljoen euro worden uitgetrokken, waarvan 18,6 miljoen euro afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten voor de verspreiding van beste praktijken alsmede proef- en demonstratieprojecten op drie belangrijke gebieden: industrie; boekhouding en verslaglegging met betrekking tot broeikasgassen; en landgebruik, bosbouw en landbouw.
  • Voor de 17 LIFE-projecten voor aanpassing aan klimaatverandering zal 44,2 miljoen euro worden uitgetrokken, waarvan 22,9 miljoen euro afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten op zes thematische gebieden: een op het ecosysteem gebaseerde aanpassing, gezondheid en welzijn, aanpassing in bergachtige gebieden en op eilanden met nadruk op de landbouw, stedelijke aanpassing/planning, kwetsbaarheidsanalyses/ aanpassingsstrategieën, en water (met inbegrip van overstromingsbeheer, kustgebieden en woestijnvorming).
  • De 4 LIFE-projecten voor klimaatgovernance en informatie zullen het beleid en bestuur verbeteren en bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van klimaatverandering. Hiervoor is in totaal 9,1 miljoen euro beschikbaar, waarvan de EU 5,2 miljoen euro zal bijdragen.

Projectbeschrijvingen en meer details zijn te vinden in deze bijlage.

Meer lezen? 

Link naar bijlage

LIFE-programma

Zit jij met vragen rond het LIFE-programma op Vlaams niveau? Contacteer het Vlaams aanspreekpunt voor natuur en biodiversiteit Els Martens (els.martens@vlaanderen.be).

BRON

Nieuwsbericht Europese Commissie 

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us