U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Leveren interregionale samenwerkingen iets op?

22 October 2018 - door Nand De Klerck

Begin 2018 besloot Interreg Europa onderzoek te doen naar de beleidsveranderingen en de effecten van beleid die het gevolg zijn van interregionale samenwerkingsprojecten. Er zijn veel voordelige effecten, zo blijkt uit het hierover onlangs gepubliceerde rapport.

Werken met partners is voordelig, en dat geldt nog sterker als zij mogelijke oplossingen en goede praktijken met elkaar delen. Oplossingen die in een bepaald deel van Europa zijn beproefd, kunnen leiden tot een versnelling van veranderingen in andere bij interregionale samenwerkingsprojecten betrokken regio’s

Leveren interregionale samenwerkingen iets op?

Interreg Europa is een pan-Europees programma voor interregionale samenwerking, medegefinancierd door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. In projecten in het kader van Interreg Europa werken publieke en private non-profitorganisaties uit heel Europa samen bij regionaal ontwikkelingsbeleid.

Het delen van goede praktijken ... en van successen

  • In Roemenië gebruiken clusters een nieuw ondersteuningssysteem voor de verbetering van het beheer. In het nieuwe systeem zijn goede praktijken verwerkt van partners uit Frankrijk, Oostenrijk en Hongarije (Clusterix);

  • In Linz, Oostenrijk, is een nieuwe gemeenschappelijke ruimte voor culturele en creatieve bedrijven waarin goede praktijken uit Finland zijn verwerkt (CREA.RE);

  • De stad Oakenshaw, in het VK, gaf steun aan de bouw van een windmolen die de gemeenschap een inkomen oplevert dat aan andere energie-efficiënte projecten kan worden besteed. Hierbij werd gebruik gemaakt van de ervaring die de Deense partner (Renergy) had gedeeld;

  • In Linköping, Zweden, werd een aanpak ontwikkeld voor stedelijk tuinieren en leren in de open lucht om zo de maatschappelijke cohesie in de gemeenschap te versterken. Dat geschiedde met de hulp van een Italiaanse partner (Hybrid Parks).

Omdat er tijd nodig is voordat er tastbare resultaten zijn, werd gebruik gemaakt van gegevens die afkomstig zijn het programma hiervoor, Interreg IVC, dat interregionale samenwerkingsprojecten medefinancierde van 2008 tot 2014.

Een enquête onder de partners en interviews met een geselecteerde groep leverde gevallen op waarin zachte samenwerking veranderde in concrete verandering. Twintig verhalen in het verslag laten zien hoe inspiratie die tussen projecten wordt gedeeld tot veranderingen en verbetering kan leiden.

Voorbeelden van nuttige samenwerking

Het PROSESC-project hielp een incubatieondersteuningscentrum in Norfolk County, in het VK, om een visie op innovatie te ontwikkelen, om goede praktijken vanuit Duitsland over te brengen voor de ondersteuning van innovatie op het gebied van toeleveringsketens, en om de innovatiehub van het graafschap te worden.

In FIN-EN ontwikkelde de financiële instelling van de Italiaanse regio Lombardije een nieuwe serie financiële instrumenten met een ICT-systeem om deze te gebruiken, er verslag over te doen en er toezicht op te houden, dankzij vanuit het VK overgebrachte goede praktijken.

Via het MOG-project ontwikkelde het regionale innovatiebureau van de regio Centraal Transdanubië in Hongarije een mobiliteitssysteem dat mensen, goederen en diensten uit landelijke gebieden met de omliggende steden verbindt. Deze vanuit Duitsland overgebrachte goede praktijk droeg bij aan de vermindering van de ontvolking van het plattelandsgebied van deze regio en van de milieuverontreiniging.

In het Vitour Landscape-project hielpen goede praktijken uit Italië en Oostenrijk de vereniging voor het erfgoed van het Boven Midden-Rijndal om activiteiten en initiatieven te ontwikkelen waarmee het landschappelijke erfgoed beter kan worden beschermd en bewaard.

Follow us