U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU Batterijalliantie: hoe ver staan we na één jaar tijd?

16 October 2018 - door Melanie De Caluwé

Een jaar na de lancering van de EU Batterijalliantie (EBA) is het actieplan van de Commissie van kracht, worden de eerste proefproductiefaciliteiten opgebouwd en worden verdere projecten aangekondigd om de EU tot een leidende speler op het gebied van batterijen te maken in innovatie en productie. Een grote vooruitgang werd dus geboekt in Europa in slechts één jaar tijd. Vicevoorzitter voor de energie-unie Maroš Šefčovič organiseerde een high level bijeenkomst met de lidstaten en CEO's om de belangrijkste resultaten te presenteren van de EBA en de volgende beslissende stappen te bespreken.

EU Batterijalliantie: hoe ver staan we na één jaar tijd?

Šefčovič zei dat hij trots was op de EU Batterijalliantie: "Aangezien we ons eerste jaar jubileum vieren, kunnen we laten zien hoe de verschillende puzzelstukken samenkomen dankzij onze samenwerking met de Europese Investeringsbank, verschillende regeringen en de industrie. We bouwen nu een concurrerende waardeketen uit in Europa, met als kern duurzame batterijproductie, en we doen dit met gestage snelheid."

Voor Europa is de productie van batterijen een strategische vereiste voor de overgang naar schone energie en de modernisering en het concurrentievermogen van de industrie, inclusief de automobielsector. Dit zal tegelijkertijd een stimulans vormen voor jobs, groei en onderzoek en innovatie. Daarnaast zal het de Europese industrie voorbereiden op het ondersteunen van de klimaatverbintenissen die de EU heeft aangegaan om de klimaatverandering aan te pakken, ook in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Bovendien is de doelstelling van de "New Industrial Policy Strategy" van de Europese Commissie om van de EU de wereldleider in innovatie en digitalisering te maken.

Op het gebied van industrie is op veel niveaus al aanzienlijke vooruitgang geboekt, voornamelijk op het ecosysteem van de EU en productieprojecten. In minder dan een jaar is The European Institute of Innovation and Technology (EIT) InnoEnergy erin geslaagd om een ​​netwerk van ongeveer 260 innovatie- en industriële actoren te mobiliseren en aan te sturen, afkomstig uit alle segmenten van de waardeketen van batterijen.

Verdere stappen 

De Commissie is begonnen met de snelle uitvoering van het strategisch actieplan voor batterijen. De belangrijkste lopende acties zijn nu aan de gang:

  • Het regelgevingskader - het werk aan een nieuwe ecodesign-verordening is in volle ontwikkeling om de prestatie- en duurzaamheidscriteria vast te stellen waaraan batterijen moeten voldoen op de EU-markt. De verkennende studie is in voorbereiding en een eerste openbare raadpleging meeting voor belanghebbenden zal op 20 december in Brussel worden georganiseerd.  
  • Grondstoffen - een high level conferentie over grondstoffen in Brussel op 14 november presenteert aanbevelingen op basis van een dialoog tussen de Commissie en de lidstaten over batterijgerelateerde grondstoffen.
  • Interregionaal partnerschap voor batterijen - op een workshop op 8 oktober is een interregionaal partnerschap voor batterijen opgezet. Slovenië heeft voorgesteld samen met 7 regio's het voortouw te nemen op het gebied van geavanceerde materialen. Een ander partnerschap onder leiding van Lombardije over de- en remanufacturing van batterijen is al ver gevorderd met het opzetten van een netwerk van proefdemonstratie-installaties voor recyclage. Op basis van hun respectieve sterke punten, tonen meer regio's momenteel interesse in deelname aan deze partnerschappen. 
  • Onderzoek - op 24 januari 2019 wordt een oproep geopend met een totale begroting van 114 miljoen euro uit Horizon 2020 voor batterijgerelateerde onderwerpen, die ook de doelstellingen van de Europese batterijalliantie ondersteunen. In 2020 zullen aanvullende onderwerpen voor batterijgerelateerde projecten met een totale begroting van 70 miljoen euro worden gepubliceerd. 
  • Vaardigheden - In het kader van het Erasmus + -programma zal de volgende oproep tot het indienen van voorstellen voor de "Sector Skills Alliances" ter uitvoering van Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills uiterlijk eind oktober 2018 worden gepubliceerd. Deze nieuwe oproep zal betrekking hebben op zes sectoren, waaronder batterijen voor elektromobiliteit. 

Meer lezen 

EU Batterijalliantie website 

Bron

Europese Commissie 

Follow us