U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Comité van de Regio’s pleit voor een Europese Arbeidsautoriteit die het verschil kan maken

11 October 2018 - door Stagiair

Het Comité van de Regio’s vindt de Europese Arbeidsautoriteit een positieve stap in de goede richting voor eerlijkere, grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Ze benadrukt wel de noodzaak om nationale straffen en boetes beter op elkaar af te stemmen, om overtredingen in Europese regelgeving rond vrij verkeer van werknemers, detachering van werknemers en coördinatie van sociale zekerheidssystemen tegen te gaan.

Comité van de Regio’s pleit voor een Europese Arbeidsautoriteit die het verschil kan maken

Het ontwerpadvies benadrukt dat de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit als doel moet hebben om de vrijheden van de eengemaakte interne markt te vrijwaren en lidstaten ondersteunen in overtredingen op vlak van vrij verkeer van werknemers en diensten.

Het Comité stelt dat inbreuken tegen de vrij verkeer van werknemers en diensten niet alleen de cohesie van de EU aantast, maar ook voor sociale, economische en budgettaire schade zorgt bij regio’s, steden en gemeenten, lokale bedrijven en de burgers zelf.

Vertegenwoordiging en ondersteuning van regio's en steden bij de Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Arbeidsautoriteit moet daarom nationale overheden ondersteunen bij het verschaffen meer duidelijkheid over de handhaving van regels in grensoverschrijdende situaties, waarbij nationale autoriteiten momenteel geconfronteerd worden met territoriale bevoegdheidsbeperkingen.

Rapporteur Doris Kampus voegt toe dat de impact van de Europese Arbeidsautoriteit beperkt zou kunnen blijven indien ze geen passende handhavingsmechanismen krijgt om in te grijpen tegen inbreuken.

Om inbreuken tegen te gaan en de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren, stelt het Comité voor om grensoverschrijdende handhavingsprocedures voor nationale sancties te vergemakkelijken en meer transparantie en consistentie in de uitvoering ervan in een grensoverschrijdende context te verzekeren. Gezamenlijke inspecties van nationale bevoegde autoriteiten moeten ook aanzienlijk worden verbeterd om de afdwingbaarheid van resultaten te verbeteren.

Aangezien regionale en lokale niveau direct geconfronteerd wordt met moeilijkheden bij grensoverschrijdende arbeid en ze het dichts bij de werkgevers en -nemers staan, vraagt het Comité van de Regio’s een gepaste vertegenwoordiging in het bestuur van de Europese Arbeidsautoriteit. Ook sociale partners moeten betrokken worden via sectorale en regionale vertegenwoordiging in de groep van belanghebbenden.

Tenslotte brengt het Comité nog eens het brede scala aan nationale, regionale en lokale activiteiten en juridische situaties in Europa en benadrukt het subsidiariteitsprincipe en de nationale en regionale bevoegdheden op vlak van werk en sociale zaken moeten gerespecteerd worden.

Lees het volledige advies van het Comité van de Regio’s hier.

Lees het persbericht van het Comité van de Regio's hier. 

Opinie Europees Economisch en Sociaal Comité 

Het Europees Economische en Sociaal Comité stelt in zijn mening over de Europese Arbeidsautoriteit dat de oprichting er van positief zou zijn voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, de handhaving van Europese en nationale wetgeving en een aanmoediging zou vormen voor de samenwerking tussen nationale arbeidsmarktinstanties. Het Comité hoopt ook op een verbetering van de toegang tot adequate en actuele informatie, bestrijding van illegale activiteiten en versterking van de interne markt.

Dit alles kan enkel gebeuren wanneer de ELA langs de ene kant de Europese en nationale bevoegdheden respecteert en de lidstaten langs de andere kant de autoriteit zullen ondersteunen en internationale samenwerking aan gaan. 

Stemming in het Europees Parlement uitgesteld

De stemming over de Europese Arbeidsautoriteit in het commissie EMPL van het Europees Parlement zou zijn uitgesteld. Rapporteur Jeroen Lenaers moet 975 amendementen verwerken en heeft daar nog extra tijd voor nodig. De stemming zou normaal plaatsvinden op 18 oktober, maar zou nu uitgesteld zijn naar de zitting van 19 en 20 november.

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us