U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Launch of the 2018 BiodivERsA Call on “Biodiversity and its influence on animal, human and plant health”

Deadline

Inleiding

Lancering van de BiodivERsA 2018-oproep: "Biodiversiteit en de invloed ervan op de gezondheid van dieren, mensen en planten". 

Doelstellingen

Deze oproep heeft tot doel transnationale onderzoeksprojecten te ondersteunen die gezamenlijk problemen aanpakken op het snijvlak van biodiversiteit en de gezondheid van dieren, mensen en / of planten over de verschillende relevante ruimtelijke en temporele schalen in een poging om empirisch onderbouwde besluitvorming te ondersteunen. Projecten die alleen betrekking hebben op biodiversiteitskwesties of alleen gezondheidskwesties, zullen niet binnen de reikwijdte van de oproep worden beschouwd.

17 financieringsorganisaties uit 12 landen doen mee en hebben voorlopig meer dan 9 miljoen euro gereserveerd voor deze oproep:

Oostenrijk, België (inclusief specifieke deelname van Wallonië en Vlaanderen) #, Bulgarije #, Estland #, Frankrijk (inclusief specifieke deelname van Région Guadeloupe ** en Région Réunion #), Duitsland, Ierland, Litouwen, Polen, Roemenië #, Slowakije en Zwitserland.

# Deelname in afwachting van definitieve beslissing (klik hier voor een bijgewerkte lijst van deelnemende landen en regio's)

** Regio Guadeloupe kan deelname van teams uit het Caribische bekken toestaan

Deze oproep omvat twee acties, die twee verschillende soorten onderzoeksprojecten ondersteunen:

  1. Actie A ondersteunt onderzoeksprojecten voor samenwerking, waarbij verschillende onderzoeksteams bijeenkomen die met name nieuwe kennis genereren op basis van de productie van nieuwe primaire gegevens;
  2. Actie B ondersteunt projecten voor onderzoekssynthese, waarbij individuen worden verzameld die een werkgroep vormen die onderzoek uitvoert en onderzoeksvragen beantwoordt met behulp van bestaande gegevenssets. Deze onderzoeksprojecten zullen geen nieuwe primaire gegevens verzamelen of produceren; de kernactiviteit van deze projecten is het synthetiseren en / of analyseren van bestaande datasets (synthese van concepten en ideeën komt ook in aanmerking). Merk op dat deze projecten verschillen van systematische reviews of kennissynthese die zijn gebaseerd op een synthese van publicaties en rapporten.

Wetenschappelijke teams worden uitgenodigd om transnationale onderzoeksconsortia te vormen, bestaande uit:

  1. VOOR ACTIE A: onderzoekspartners uit minimaal 3 landen die deelnemen aan Actie A;
  2. VOOR ACTIE B: onderzoekers uit minimaal 5 landen die deelnemen aan Actie B.

OP ZOEK NAAR EEN PARTNER OF EEN PROJECT OM MEE TE DOEN?
Als u op zoek bent naar een onderzoekspartner voor uw project of voor een project om deel te nemen, kunt u de BiodivERsA Partner Search Tool gebruiken.
Dien daar een partner- of projectzoekformulier in en bekijk eenvoudig de ingediende formulieren dankzij een eenvoudig te gebruiken zoekfunctie.

Info & contact

Uitgavedatum van de oproep: maandag 01 oktober 2018

Deadline voor het indienen van vooraanmeldingen (verplicht): 16 november 2018, 16.00 uur MET (lokale tijd in Brussel)

Deadline voor het indienen van volledige voorstellen: tussen begin februari en medio maart 2019 (afhankelijk van het aantal ontvangen vooraanmeldingen)

VOOR MEER INFORMATIE:

Raadpleeg de volledige aankondiging van de gelegenheid (inclusief onderzoeksprioriteiten, preregistratie- en indieningsformulieren en regels en procedures, inclusief beoordelingscriteria) op de website van BiodivERsA.

Voor actie A: Sophie GERMANN, sophie.germann@agencerecherche.fr

Voor actie B:Turgut ORMAN, turgut.orman@tarim.gov.tr & Claire BLERY, claire.blery@fondationbiodiversite.fr

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us