U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Stakeholders consultation on A renewed European agenda for Research and Innovation

17 October 2018 15:00 – 16:30
European Committee of the Regions, Rue Van Maerlant 2, B-1040 Brussels, room VMA1

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is bezig met het opstellen van een advies over een vernieuwde Europese agenda voor onderzoek en innovatie (COM (2018) 306 final). Het advies zal reageren en ideeën naar voren brengen vanuit lokaal en regionaal oogpunt op de Mededeling van de Europese Commissie gepubliceerd op 15 mei 2018.
 
 

Stakeholders consultation on A renewed European agenda for Research and Innovation

De rapporteur voor advies, mevrouw Birgitta SACRÉDEUS (SE / EVP), lid van de districtsraad van Dalarna, zal samen met haar deskundige, mevrouw Eva Marie RIGNÉ, graag een ontmoeting hebben met vertegenwoordigers van uw organisatie en andere belangrijke belanghebbenden voor een raadpleging en een gedachtewisseling over de relevante onderwerpen van dit advies om de verschillende standpunten te verzamelen en de belangrijkste kwesties te bespreken.

De rapporteur zou heel graag uw mening horen tijdens de vergadering. Na een korte inleiding door de rapporteur zullen belanghebbenden worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen met de rapporteur.

Als u daarnaast positiedocumenten met betrekking tot het onderwerp hebt, kunt u deze ook per e-mail sturen naar sedec@cor.europa.eu.

Om praktische redenen wordt u vriendelijk verzocht om hier vóór maandag 15 oktober 2018 uw deelname aan te melden.

Follow us