U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energie-Unie: duurzame en betaalbare energie op elk moment

25 January 2015 - door Kelly Digneffe

De Europese Commissie publiceerde op 25 februari "Een kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomst gericht klimaatbeleid", kortweg Energie-Unie.  Ze  wil met deze Energie-Unie inspelen op de noden van Europese energieconsumenten, zowel huishoudens als bedrijven. Deze hebben nood aan gegarandeerde, duurzame, concurrentiële en betaalbare energie. Met de Energie-Unie wil de Commissie Europa's energiesysteem fundamenteel veranderen. 
 

Energie-Unie: duurzame en betaalbare energie op elk moment

De Energie-Unie is gestoeld op vijf dimensies, die elkaar onderling versterken:

 1. Energiezekerheid, solidariteit en vertrouwen;
 2. Een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt;
 3. Energie-efficiëntie die bijdraagt aan de matiging van de vraag naar energie; 
 4. Naar een koolstofarme economie, en
 5. Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

De Europese Commissie concretiseert deze dimensies in 15 actiepunten

Ze zal hiervoor de komende jaren specifieke wetgevende initiatieven voorstellen. 

 

Een greep uit de voorstellen: 

 • een initiatief om de gasbevoorrading te diversifiëren, 
 • een strategie voor (de opslag van) LNG, 
 • een forum om de voortgang van grote insfrastructuurprojecten op te volgen, 
 • richtlijnen voor regionale samenwerking tussen de lidstaten
 • een nieuw pakket voor hernieuwbare energie 
 • aansporing om kwetsbare consumenten te beschermen via sociaal beleid

Meer lezen in het persbericht van de Europese Commissie 

In bijlage kunt u de volledige tekst nalezen. 

Interconnecties

Vandaag stelde de Juncker-Commissie ook de mededeling over Interconnecties voor.  Dit document stelt de maatregelen voor die nodig zijn om tegen 2020 in Europa aan een minimum van 10% elektriciteitsconnecties te voldoen. Het beschrijft de stand van zaken en de projecten die nodig zijn om de interconnecties te realiseren. (Annex) 

Parijs Protocol

Ook de visie van de Europese Commissie over een Internationaal Klimaatakoord in Parijs eind dit jaar, werd vandaag gelanceerd. 

Wat gebeurt er nu? 

Het Europees Parlement gaat alvast aan de slag met deze voorstellen. De commissie voor energie, onderzoek en industrie (ITRE) werkt aan een niet-bindende resolutie waarin de plannen voor een Europese Energiezekerheidsstrategie zullen worden beoordeeld. De stemming over deze resolutie is voorzien op 7 mei 2015. (rapporteur: Algirdas Saudargas EVP, Litouwen).

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us