U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Tom Vandenkendelaere wil vereenvoudiging btw voor kmo’s niet laten afhangen van definitief btw-regime

24 September 2018 - door Veronique Vennekens

Het rapport van Tom Vandenkendelaere over het vereenvoudigen van btw voor kmo’s werd met een overweldigende meerderheid aangenomen in het Europees Parlement.

In januari 2018 stelde de Europese Commissie voor om de huidige btw-regels voor kmo’s eenvoudiger te maken omdat nu de administratieve last vaak te hoog is. In het voorstel stond echter wel dat de regels pas gingen ingaan vanaf het moment dat het definitieve btw-regime was ingevoerd. Wie de onderhandelingen hieromtrent volgt begrijpt dat dit nog wel even kan duren. Het rapport van Vandenkendelaere stelt echter voor om de regels al te vereenvoudigen vanaf 31 december 2019 en niet het voorgestelde 30 juni 2022.

Tom Vandenkendelaere wil vereenvoudiging btw voor kmo’s niet laten afhangen van definitief btw-regime

Een andere grote verandering is de btw vrijstellingsdrempel. Momenteel mogen lidstaten btw-vrijstellingen toekennen aan kleine bedrijven zolang ze een bepaalde jaarlijkse omzet niet overschrijden, die drempel verschilt tussen de lidstaten. Het Parlement stelt nu voor dat kmo’s hun vrijstelling mogen blijven gebruiken voor twee jaar, in plaats van één jaar, zolang hun omzet niet groter is dan 33% van de nationale drempel gedurende deze twee jaar. De Commissie had 50% voorgesteld.

Daarnaast vinden de Europarlementsleden dat kmo’s die genieten van de vrijstelling hun jaarlijkse btw aangifte niet moeten indienen of hen op zijn minst een versimpelde aangifte te laten doen. Tot slot blijft het voorstel om een online registratieportaal te voorzien voor bedrijven die van de vrijstelling in andere lidstaten willen genieten, in het rapport staan.

Het Europees Parlement heeft enkel adviesrecht wat betreft belastingzaken. De Raad beslist met unanimiteit over alle belastingvoorstellen.

Het rapport van Tom Vandenkendelaere kan u hier raadplegen.

Follow us