U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderhandelingen MFK: discussie over tijdslijn

19 September 2018 - door Nand De Klerck

Op dinsdag 18 september hebben verscheidene Europese ministers een standpunt ingenomen ten voordele van een snel akkoord over het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor de periode 2021-2027. Dit terwijl anderen het moeilijk achten een goed compromis te bereiken binnen dit strak tijdskader. 

Tijdens een 'tour de table' tijdens de Raad Algemene Zaken van 18 september hebben verscheidene delegaties (Spanje, Portugal, Ierland, België, Slowakije, Letland, Luxemburg, Malta en Bulgarije) aanbevolen om in 2019 een snel compromis te bereiken over het MFK. Verscheidene grote EU-landen, zoals Duitsland en Frankrijk, waren op dit punt vrij terughoudend. Polen, waarvan verwacht werd dat ze dwars gingen liggen, is het ermee eens dat de onderhandelingen snel moeten worden afgerond, "maar het belangrijkste is de kwaliteit van het compromis", aldus de Poolse minister

Onderhandelingen MFK: discussie over tijdslijn

Besparingen op cohesie en landbouw?

De meeste landen (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Polen, België, België, Ierland, Estland, Slovenië, Griekenland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Finland, Kroatië, Cyprus en Malta) zijn tegen de voorstellen om de landbouw- en/of cohesiebegrotingen te verlagen.

Zweden en Denemarken willen daarentegen meer bezuinigingen op de traditionele uitgaven. Duitsland benadrukte dat er een evenwicht moet komen tussen de nieuwe prioriteiten en het traditionele beleid.

Oettinger wees erop dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk tot een verlies van 84 miljoen euro zal leiden, "en dus kunnen we zonder besparingen geen grote nieuwe uitdagingen aangaan"

Oettinger heeft bevestigd dat hij de methode van Berlijn (die wordt gebruikt voor de berekening van de nationale enveloppes, die hoofdzakelijk gebaseerd is op het bruto nationaal inkomen per inwoner ) wil herzien. Nieuwe criteria zoals werkloosheids, demografie, klimaatverandering en migranten. Hij benadrukte dat hij openstond voor compromissen op dit gebied.
kwestie.

Conditionaliteit en Rule of Law?

Verschillende landen (waaronder Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, Nederland en België) waren voorstander van een nauwere band tussen de uitbetaling van Europese fondsen en het respecteren van de rechtsstaat. In de tegenovergestelde hoek hebben Hongarije en Polen hun twijfels geuit over dit voorstel.

Migratie

Spanje wil een beter Europees beleid rond de integratie van migranten. Zo denken ze aan een Europees coördinatiebureau om aanvragen te onderzoeken, naar het voorbeeld van de Amerikaanse "groene kaart". Hongarije legde de nadruk op de noodzaak om de bescherming van de buitengrenzen en de strijd tegen illegale migratiestromen te versterken. 

Eigen middelen

Verscheidene delegaties steunden de invoering van nieuwe eigen middelen

  • Frankrijk verwees naar de digitale belasting;
  • de Spanjaarden naar klimaatverandering en de strijd tegen belastingfraude,
  • Italië sprak van een belasting op grote vervuilers
  • en de afschaffing van de kortingen werden expliciet gesteund door Frankrijk, Spanje, Griekenland en Griekenland
  • Ten slotte hebben Frankrijk en Polen zich uitgesproken tegen de opname van het EOF (Europees Ontwikkelingsfonds).
  • Ten slotte hebben Frankrijk en Polen zich uitgesproken tegen het opnemen van het EOF (Europees Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting en de Tsjechische Republiek tegen een beperking van de rechtstreekse steun aan de landbouw.

 

Follow us