U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Interreg Europe: 4e call

Deadline

Inleiding

Interreg Europe zijn 4e, en laatste, call is open van 7/5/18 tot en met 22/6/18. Alle overige middelen uit dit fonds zijn beschikbaar voor deze oproep.

Doelstellingen

Het Interreg Europe-programma beschikt over een EFRO-budget van 359 miljoen euro voor de periode 2014-2020 en is thematisch gericht op de volgende vier beleidsthema's, die elk verband houden met regionale ontwikkeling:1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie2. Concurrentievermogen van kmo's3. Koolstofarme economie4. Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen In het kader van het programma worden twee soorten acties gefinancierd:a) Interregionale samenwerkingsprojecten: partnerschappen van relevante beleidsorganisaties uit verschillende landen in Europa werken drie tot vijf jaar samen om hun ervaringen met betrekking tot een bepaald beleidsvraagstuk uit te wisselen. Elke bij het samenwerkingsproject betrokken regio stelt een actieplan op, waarin wordt gespecificeerd wat in de regio zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat de uit het samenwerkingsproject getrokken lessen in praktijk worden gebracht. Projecten zijn ook nodig om de voortgang van hun actieplannen te monitoren en het effect van de samenwerking te bepalen.Oproepen tot het indienen van projectvoorstellen worden gedurende de gehele programmeringsperiode gepubliceerd. b) Platform voor beleidsleren: een ruimte voor permanente educatie waar elke organisatie die zich met regionaal ontwikkelingsbeleid in Europa bezighoudt, oplossingen kan vinden en deskundige ondersteuning kan vragen om de wijze waarop zij haar overheidsbeleid met betrekking tot de vier bovengenoemde thema's beheert en uitvoert, te verbeteren.   

Begunstigden

In de 28 EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland gevestigde organisaties komen in aanmerking voor financiering in het kader van Interreg Europe:

 • Nationale, regionale of lokale overheden
 • Publiekrechtelijke instellingen (bv. agentschappen voor regionale ontwikkeling, bedrijfsondersteunende organisaties, universiteiten)
 • Particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Info & contact

Alle info en documenten vindt u hier terug! 

Bij vragen kan u terecht bij Vlaamse contactpunt philippe.rousseau@vlaio.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europese Territoriale Samenwerking

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Vlaanderen neemt in 2014-2020 deel aan negen Interreg-programma’s:

 • Grensoverschrijdende programma’s: Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Zeeën
 • Transnationale programma’s: Noordzeeregio en Noordwest Europa 
 • Interregionale programma’s: Interreg Europe, Urbact en Interact

Doelstellingen

Interreg is bedoeld voor initiatieven die om grensoverschrijdende samenwerking vragen tussen meerdere spelers, sectoren en bestuursniveaus. Onder andere voor schaalvoordelen en efficiëntiewinsten.

De Interreg-programma’s zijn opgebouwd rond:

 • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
 • Overgang naar een koolstofarme economie
 • Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 
 • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen

Vlaanderen legt extra accenten volgens de kenmerken of noden van een programmagebied of samenwerkingsniveau:

 • Grensoverschrijdende programma’s: versterking en uitbouw van de arbeidsmarkt in grensregio’s
 • Transnationale programma’s: samenwerking rond transnationale transportstromen en logistieke thema’s
 • Interregionale programma’s: verbetering van beleidsinstrumenten rond regionale ontwikkeling (Interreg Europe) en duurzame
 • Stedelijke ontwikkeling (Urbact)

Budget

Grensoverschrijdende programma’s:

 • Grensregio Vlaanderen-Nederland: 152 miljoen euro
 • Euregio Maas-Rijn: 96 miljoen euro
 • Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: 166 miljoen euro 
 • 2 Zeeën: 257 miljoen euro

Transnationale programma’s:

 • Noordzeeregio: 167 miljoen euro 
 • Noordwest Europa: 396 miljoen euro

Interregionale programma’s:

 • Interreg Europe: 359 miljoen euro
 • Urbact: 74 miljoen euro 
 • Interact: 39 miljoen euro

Begunstigden

Wie maakt er kans op subsidies uit de Interreg programma’s?

 • alle juridische entiteiten

Regio

 • Afhankelijk van programma komen verschillende landen in aanmerking.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Jorre Vandamme

jorre.vandamme@vlaio.be

02 553 37 70

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

   

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

2 Zeeën

Dries Debruyne

d.debruyne@interreg2seas.eu

050 40 33 73

 

Matthias Verhegge

m.verhegge@interreg2seas.eu

 

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 
Read more
Follow us