U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over herziene energie-efficiëntierichtlijn

21 June 2018 - door Ina De Vlieger

Na 6 trilogen bereiken de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over het voorstel voor herziening van de energie-efficiëntierichtlijn.  Het streefcijfer voor energie-efficiëntieverbetering landt op 32,5% tegen 2030 ten opzichte van 2005.

Belangrijkste elementen akkoord herziene energie-efficiëntierichtlijn

  • Een niet-bindende doelstelling voor de hele EU van 32,5% tegen 2030 ten opzichte van 2005
  • Een herzieningsclausule tegen 2023 voor de 2030-kerndoelstelling van de EU voor energie-efficiëntie 
  • Een stijging met 0,8% van de jaarlijkse energiebesparing voor de lidstaten
Akkoord over herziene energie-efficiëntierichtlijn

De verplichting voor de lidstaten om hun energiebesparingen in de periode 2021-2030 jaarlijks met 0,8% te verhogen, zal een impuls geven aan de renovatie van gebouwen en het gebruik van efficiëntere technologieën voor verwarming en koeling.

Volgende stappen

  • De ITRE-commissie van het Europees Parlement (EP) gaat het akkoord goedkeuren.
  • Goedkeuring in voltallig verwacht in oktober (eerste lezing).
  • Vervolgens keurt de Raad zonder debat het EP-standpunt goed.
  • Daarna verschijnt de herziene energie-efficiëntierichtlijn in het EU-Publicatieblad.
  • De lidstaten moeten de nieuwe elementen van de richtlijn 18 maanden na de inwerkingtreding ervan in nationaal recht omzetten.

Meer lezen over energie-efficiëntierichtlijn

Persbericht Europees Parlement: Energy Union: deals on efficiency targets and governance  

Persbericht Europese Commissie: Energy efficiency first: Commission welcomes agreement on energy efficiency

Meer achtergrond informatie EU-beleid energie-efficiëntie

Lees ook het dossier Pakket energie-efficiëntie op de beleidsmonitor!

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us