U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

H2020 - Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments (TRANSFORMATIONS-03-2018-2019)

Deadline

Inleiding

Het toenemende percentage mensen in stedelijke gebieden en de impact van digitale technologieën op openbare diensten maakt goed bestuur, inclusief beleid, slimme planning en sociale en ecologische duurzaamheid steeds belangrijker voor het waarborgen van de kwaliteit van het menselijk leven. Stedelijke omgevingen en agglomeratie-effecten bieden een ecosysteem voor economische groei en innovatie. Hoewel de impact van de recente financiële crisis op Europese stedelijke gebieden niet uniform is, heeft deze in veel gevallen geleid tot toenemende sociaal-economische ongelijkheden die de sociale cohesie en veerkracht beïnvloeden. De uitdaging bestaat erin de belangrijkste oorzaken van ongelijkheden in verschillende stedelijke en peri-urbane contexten te identificeren en beste praktijken en initiatieven vast te stellen, waaronder digitale oplossingen en alternatieve modellen voor participatieve groei, met schaalvoordelen die opwaartse sociale mobiliteit, sociale insluiting en cohesie, veerkracht en duurzame ontwikkeling kunnen bevorderen.

Doelstellingen

Door onderzoek, innovatie en beleid te koppelen, ondersteunt de actie stedelijke strategieën, beleid en planningspraktijken ter bevordering van billijke, inclusieve en duurzame groei, inclusief de introductie van nieuwe, participatieve en alternatieve groeimodellen. Het zal bijdragen tot de vooruitgang van de stedelijke agenda van de EU en de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling om steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Het zal ook de voortdurende ontwikkeling en implementatie van slimme specialisatie en de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid informeren.

De call omvat een

  • Coördinatie en ondersteuningsactie, en
  • Onderzoeks- en Innovatie actie

 

Budget

  • Voor de coördinatie en ondersteuningsactie: 1,5 miljoen euro
  • Voor de onderzoeks- en Innovatie actie: 3 miljoen euro

 

zie: Horizon 2020 budget flexibiliteit

 

Begunstigden

De voorwaarden vindt u terug in bijlage Abijlage B en bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Lees het werkprogramma

Bekijk de call op het participant portal

 

Vragen? Contacteer nationaal contactpunt Man Hei To via ncp_fwo@fwo.be of 02 550 15 55.

www.ncpflanders.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us