U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad zal algemene oriëntatie aannemen over contracten voor digitale inhoud

24 August 2018 - door Veronique Vennekens

Er wordt verwacht dat op 8 juni de ministers in de Raadsformatie justitie en binnenlandse zaken tot een algemene oriëntatie zullen komen over het voorstel over contracten voor digitale inhoud.

Het voorstel werd gelanceerd begin 2016 en is erop gericht om online of verkoop op afstand van goederen te reguleren en obstakels weg te werken die grensoverschrijdende handel tegenhouden. In het Europees Parlement loopt het voorstel heel wat vertraging op omdat er een grote hoeveelheid amendementen op tafel ligt. 

Raad zal algemene oriëntatie aannemen over contracten voor digitale inhoud

Wat wil de Raad opnemen in haar algemene oriëntatie

De Raad wil zich oriënteren in de richting van een flexibele oplossing voor de garantieduurDe compromistekst van het Maltees voorzitterschap suggereert dat de Raad het makkelijker wil maken voor consumenten om contracten stop te zetten zonder te moeten wachten op de reparatie of aanpassing van het product. Het wil ook nationale regels gebruiken voor permanente contracten. Het Maltees voorzitterschap wilde daarnaast ook de bewijslast inkorten tot één jaar.

Het voorzitterschap wilde geen onderscheid maken tussen actieve en passieve toevoer van data. De verordening zou dan gelden zodra een contract bestaat en de consument informatie overdraagt, dit betekent dat cookies dus niet onder de verordening vallen. De corapporteurs in het parlement zien cookies liever wel opgenomen in het voorstel omdat de consument dan eigenlijk ook al passief informatie overdraagt.

Voor geïntegreerde digitale inhoud (zoals de software in een wasmachine) verwijst de Raad naar de regels voor tastbare goederen maar de corapporteurs in het parlement willen dat dit ook gezien wordt als digitale inhoud vanaf het moment dat het een deel is van het product en niet makkelijk verwijderd kan worden uit het product.

Het ontwerp van de algemene oriëntatie is nu online beschikbaar.

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us