U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het allereerste EU-initiatief rond bestuivers

06 June 2018 - door Melanie De Caluwé

Als reactie op vragen vanuit het Europees Parlement en de lidstaten om actie te ondernemen voor de bescherming van bestuivers en tegen de afname van hun habitats, heeft de Europese Commissie een mededeling verspreid over het allereerste EU-initiatief inzake bestuivers.

Bestuiving is één van de sleutelprocessen in de natuur die zorgt voor de reproductie van verschillende planten- en bloemensoorten en op die manier zorgt voor het behoud van de biodiversiteit. Bestuivers zijn meestal insecten, vooral bijen en zweefvliegen. Zeker €15 miljard van de jaarlijkse EU-output uit landbouw is afhankelijk van bestuiving. Naast bestuiven zorgen bestuivers ook voor de productie van voedsel, bijvoorbeeld honing.

Dat het aantal bestuivers in Europa afneemt is problematisch voor landbouw, diversiteit en voedselveiligheid. Europese acties dringen zich dan ook op.

Het allereerste EU-initiatief rond bestuivers

Inhoud van het allereerste EU-initiatief inzake bestuivers

Het voorgestelde bestuiversinitiatief stelt strategische doelstellingen en acties voor die moeten genomen worden door de lidstaten en de Commissie en die ervoor moeten zorgen dat de afname van bestuivers in de EU stopt. Op die manier kan worden meegewerkt aan globale doelstellingen.

Het initiatief stelt maatregelen voor om

  • De kennis met betrekking tot afname van bestuivers te vergroten (waaronder projecten om de staat van hun habitats op te volgen en de aanwezigheid van pesticiden in hun habitats te monitoren);

  • De oorzaken van deze afname aan te pakken via behoud en management aanpak;

  • Bewustzijn op te krikken;

  • Burgers te motiveren en samenwerking aan te moedigen door onder meer educatief materiaal en gemeenschapsprojecten.

De doelstellingen van het initiatief zijn gericht op lange termijn tot 2030, met enkele acties op kortere termijn die moeten geïmplementeerd zijn tegen 2020. Tegen het einde van 2020 zal de Commissie de vooruitgang van de implementatie van het initiatief evalueren en eventueel meer acties voorstellen.

Meer lezen 

U vindt het volledige document hier terug.

BRON:

Europese Commissie

Follow us