U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad neemt standpunten over havenontvangstvoorzieningen en elektronische tolheffing aan

21 June 2018 - door Simon De Wachter

Op de vergadering van de Raad Vervoer van 7 juni zijn de Europese lidstaten tot algemene oriëntaties gekomen met betrekking tot havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen.

Raad neemt standpunten over havenontvangstvoorzieningen en elektronische tolheffing aan

Havenontvangstvoorzieningen

Ten eerste nam de Raad een algemene oriëntatie aan over de ontwerprichtlijn inzake de havenontvangstvoorziening voor de afgifte van scheepsafval (PRF-richtlijn) aan. De Europese Commissie publiceerde dit voorstel op 16 januari, in het kader van de Europese Strategie voor Plastic. De richtlijn moet schepen stimuleren om hun afval aan land af te zetten in plaats van op zee te lozen.

De PRF-richtlijn heeft als doel om:

  • een indirecte vergoeding aan schepen op te leggen, die hen het recht geeft om hun afval in de haven af te geven. Deze vergoeding moet altijd betaald worden, ongeacht of de schepen al dan niet afval afgeven. 
  • het concept van “groen schip” in te voeren, voor schepen die kunnen aantonen dat ze hun afval duurzaam beheren.
  • de efficiëntie van maritieme activiteiten in de havens te verbeteren, door de administratieve rompslomp te beperken.
  • plannen voor afvalontvangst en afvalverwerking voor havens verplicht te maken.

Niet aan zee grenzende lidstaten die geen havens hebben of geen schepen die onder hun vlag varen, zullen niet worden verplicht om de richtlijn om te zetten.

In de commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN-commissie) is op 7 juni voor het eerst gedebatteerd over het voorstel van Europese Commissie. Rapporteur Gesine Meissner is momenteel bezig met haar ontwerpverslag op te stellen, dat ze op 10 juli zal presenteren aan de TRAN-commissie. De leden van de commissie hebben vervolgens tot 18 juli om amendementen op het ontwerpverslag te formuleren, die besproken zullen worden op een vergadering op 24 september. De stemming zal naar verwachting in begin oktober plaatsvinden. Pas hierna kunnen onderhandelingen met de Raad (trialogen) van start gaan.

Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen

Ten tweede kwam de Raad tot een algemene oriëntatie over de herziening van de regels met betrekking tot de European Electronic Toll Service (EETS). Dit maakte deel uit van het eerste mobiliteitspakket dat de Europese Commissie in mei 2017 publiceerde. Dit moet de interoperabiliteit van de elektronische tolheffingssystemen van de EU-lidstaten bevorderen.

De EETS-richtlijn heeft de bedoeling om:

  • eigenaren van buitenlandse voertuigen die geen wegentol betalen gemakkelijker te traceren, door elkaar toegang te verlenen aan nationale voertuigregistratiegegevens. 
  • administratieve belemmeringen, zoals plaatselijke technische specificaties, weg te nemen.
  • aanbieders van elektronische tolheffing gemakkelijker toegang geven tot deze markt. 
  • het mogelijk maken voor weggebruikers om door heel de EU te reizen, door hun elektronische tolheffing via één set boordapparatuur, één contract en één factuur te laten betalen.

In zijn algemene oriëntatie heeft de Raad eveneens de bepalingen inzake gegevensbescherming aangescherpt en verduidelijkt.

In de TRAN-commissie werd het verslag van rapporteur Salini reeds goedgekeurd. Hierdoor kunnen trialogen over dit onderwerp van start gaan, de eerste onderhandelingen zouden eind juli al kunnen plaatsvinden.

Voortgang in andere dossiers

Ten slotte besprak de Transportraad de vooruitgang onder het Bulgaarse voorzitterschap in enkele andere dossiers, waaronder de sociale aspecten van vervoer (detachering van chauffeurs, cabotage, rij- en rusttijden en tachografen), gecombineerd vervoer en schone wegvoertuigen. Deze dossiers staan nu op de agenda van het aankomende Oostenrijkse voorzitterschap.

Meer info? 

Persbericht Transportraad

Resultaten Transportraad

Persbericht havenontvangstvoorzieningen

Persbericht elektronische tolheffing

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us