U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Online info sessie: Erasmus+ Virtual Exchanges subsidiemogelijkheid

15 June 2022 14:00 – 17:00
Online

Virtuele uitwisselingen in het kader van Erasmus+ zijn online activiteiten die de interculturele dialoog en de ontwikkeling van zachte vaardigheden bevorderen. Zij maken het voor elke jongere mogelijk om toegang te krijgen tot internationaal en intercultureel onderwijs van hoge kwaliteit (zowel formeel als niet-formeel) zonder fysieke mobiliteit. Hoewel virtuele discussies of opleidingen de voordelen van fysieke mobiliteit niet volledig evenaren, kunnen deelnemers aan virtuele uitwisselingen toch een aantal vruchten plukken van internationale onderwijservaringen. Virtuele uitwisselingen dragen ook bij tot de verspreiding van Europese waarden. In sommige gevallen kunnen zij fysieke uitwisselingen voorbereiden, verdiepen en uitbreiden, en de vraag ernaar aanwakkeren.

Virtuele uitwisselingen vinden plaats in kleine groepen en worden altijd gemodereerd door een getrainde facilitator. Zij kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in jeugdprojecten (niet-formeel onderwijs) of cursussen van het hoger onderwijs. Virtuele uitwisselingen kunnen deelnemers uit beide sectoren aantrekken, ook al kunnen er, afhankelijk van specifieke projecten, deelnemers uit slechts één of beide sectoren bij betrokken zijn. Bij alle projecten in het kader van deze oproep zijn zowel organisaties als deelnemers uit EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen betrokken, alsook uit niet met het programma geassocieerde derde landen.  

Onlangs is een projectoproep gepubliceerd, met als uiterste datum 20 september 2022. 

Het doel van deze infosessie is informatie te verstrekken over de oproep tot het indienen van voorstellen en u de gelegenheid te geven vragen te stellen.  

Het evenement is voor iedereen toegankelijk via de link op de webpagina van het Uitvoerend Agentschap EACEA

Online info sessie: Erasmus+ Virtual Exchanges subsidiemogelijkheid

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us