U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: herziening toezichtskader voor circulaire economie

09 May 2022 - door Celeste Wezenbeek

In 2018 heeft de Commissie een reeks indicatoren vastgesteld om de vooruitgang naar een meer circulaire economie en de doeltreffendheid van de maatregelen op EU- en nationaal niveau te beoordelen. Burgers kunnen de voortgang volgen op een speciale website (https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy). De huidige herziening van het monitoringkader is erop gericht de productiefase van de economische cyclus en de verbanden tussen circulariteit, klimaatneutraliteit en nulvervuiling beter te bestrijken, in overeenstemming met de Europese Green Deal-ambitie.

Geef tot 3 juni je mening over de herziening van het kader. 

 

Jouw stem in Europa: herziening toezichtskader voor circulaire economie

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us