U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad voor Onderwijs en Jeugdzaken: wat lag er op tafel?

08 April 2022 - door Ute De Meyer

De Raad voor Onderwijs en Jeugdzaken besprak de oorlog in Oekraïne en de impact hiervan op de onderwijsstelsels. Daarnaast keurde de Raad verschillende conclusies goed en nam ze aanbevelingen aan over: het Hoger Onderwijspakket, vrijwilligerswerk, jongeren in actie voor het milieu. In dit artikel vind je een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst.

 • Raad keurt conclusies goed over Europese strategie voor het hoger onderwijs.
 • Raad neemt een aanbeveling aan om de Europese samenwerking voor hoger onderwijs doeltreffender te maken. 
 • Ministers bespreken de impact van crisissen op onderwijsstelsels en kinderen.
Raad voor Onderwijs en Jeugdzaken: wat lag er op tafel?

(Hoger) Onderwijs

In de Raadsconclusies over een Europese strategie dat de positie van instellingen voor hoger onderwijs moet versterken, wordt er opgeroepen om te werken rond vier hoofddoelstellingen:

 1. De Europese dimensie van hoger onderwijs en onderzoek versterken.
 2. De rol en het leiderschap van Europa in de wereld bevorderen.
 3. Het herstel en de respons van Europa op de groene en de digitale transitie versterken.
 4. Het gevoel van Europese verbondenheid verdiepen.
   

Daarnaast nam de Raad de aanbeveling aan over bruggen bouwen voor doeltreffende EU samenwerking in het hoger onderwijs aan. Hierin is bepaald welke acties de lidstaten en de Unie binnen een jaar zullen ondernemen. Het doel is om te experimenteren met een Europees (vrijwillig) label voor gezamenlijke diploma's. Dit moet de weg openen voor een toekomstig Europees diploma. Er wordt voorgesteld om in 2022 in het kader van Erasmus+ de ontwikkeling en toepassing van Europese criteria voor de toekenning van een Europees label als een proefproject te gebruiken. De aanbeveling roept de lidstaten op om nieuwe instrumenten te testen om de samenwerkingen tussen instellingen te institutionaliseren, bijvoorbeeld d.m.v. een juridische status voor allianties. Ook vraagt de aanbeveling om gebruik te maken van de beschikbare financieringsbronnen op regionaal, nationaal en EU-niveau voor alle taken van de 'Europese universiteiten'.

Tot slot keurde de Raad conclusies goed over het vergroten van de mobiliteit van leraren en opleiders. Hierin wordt de lidstaten verzocht de bestaande belemmeringen weg te nemen, organisatorische en financiële steun te bieden en de mobiliteit van (toekomstige) leerkrachten te stimuleren. 
 

Jongeren: vrijwilligerswerk en milieu

De Raad heeft een aanbeveling over mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU aangenomen. Aan de lidstaten wordt gevraagd om toegankelijke informatie en gerichte bewust­makings­acties over vrijwilligers­activiteiten in het buitenland bij kansarme jongeren te bevorderen.
 
Tijdens een oriënterend debat bespraken de ministers de belemmeringen voor vrijwilligers­werk en de mobiliteit van jonge vrijwilligers, zoals de verscheidenheid aan nationale administratieve en regelgevings­kaders, of het gebrek aan erkenning van de waarde van vrijwilligers­werk en de ontwikkelde vaardigheden. Verder ging het over mogelijke maatregelen ter bevordering van synergieën tussen de nationale/regionale vrijwilligers­activiteiten en de Europese programma's inzake solidariteit en mobiliteit van vrijwilligers, alsook over nieuwe EU-maatregelen ter bevordering van de solidariteit en de mobiliteit van jonge Europese vrijwilligers.

De Raad keurde de conclusies over het bevorderen van het engagement van jongeren als drijvende kracht ter bescherming van het milieu goed. Zoals de titel zelf zegt, is het doel van deze Raadsconclusies de bevordering van het engagement van jongeren bij de bescherming van het milieu. Dit wil men bereiken door: 

 • de jongeren beter op te leiden in milieukwesties, 
 • door hen ruimte te bieden voor meningsuiting en actie, 
 • door vrijwilligerswerk aan te moedigen, 
 • of door dit engagement te erkennen in hun onderwijs-, universitaire en beroeps­loopbaan.
   

De impact van Oekraïne op onderwijs

Uit de afgelopen crisissen is gebleken dat onderwijsstelsels en kinderen snel en sterk geïmpacteerd worden. De Europese ministers willen de huidige, maar ook toekomstige onvoorziene situaties het hoofd kunnen bieden door op Europees niveau gezamenlijk de beste instrumenten en mechanismen vast te stellen.Lees hier het volledige persbericht.

Bron foto: European Union

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us