U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement stemt in plenaire zitting in met bindende maatregelen loontransparantie

06 April 2022 - door Liese Dewilde

Op 5 april 2022 nam het Europees Parlement in plenaire vergadering haar standpunt in over de richtlijn in verband met bindende maatregelen voor loontransparantie.

  • Op 17 maart bereikte de FEMM-commissie een akkoord. Dat wordt nu in plenaire ondersteunt.
  • Het Europees Parlement gaat over het algemeen verder dan het oorspronkelijk Commissievoorstel en verlaagt de werknemersdrempel voor bedrijven in het toepassingsgebied naar minimum 50 werknemers.
  • De trilogen kunnen nu starten.
Europees Parlement stemt in plenaire zitting in met bindende maatregelen loontransparantie

Plenaire ondersteuning van FEMM-akkoord

De FEMM-commissie (commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid) van het Europees Parlement bereikte op 17 maart een akkoord in verband met bindende maatregelen voor loontransparantie. Het Europees Parlement ging nu ook in plenaire zitting akkoord met al die compromisamendementen.

Het standpunt waarmee het Europees Parlement in interinstitutionele onderhandelingen met de Raad stapt, ligt nu dus vast.

Bindende loontransparantie vanaf 50 werknemers en andere verstrengingen

Ondernemingen in de EU met ten minste 50 werknemers (in plaats van de aanvankelijk door de Commissie voorgestelde 250) worden verplicht om informatie openbaar te maken die het makkelijker maakt om lonen te vergelijken. Als uit het loonrapport blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen ten minste 2,5% bedraagt (tegenover 5% in het oorspronkelijke voorstel), moeten lidstaten ervoor zorgen dat werkgevers een loonevaluatie uitvoeren en een genderactieplan opstellen. Dit moet dan gezamenlijk met werknemersvertegenwoordigers gebeuren.

Werknemers en werknemersvertegenwoordigers moeten het recht hebben om duidelijke en volledige informatie te ontvangen over individuele en gemiddelde loonniveaus, uitgesplitst naar geslacht. Bovendien stelt het Europees Parlement ook een verbod voor op het geheimhouden van lonen. Werknemers kunnen niet contractueel verboden of beperkt worden om informatie over hun loon openbaar te maken.

In lijn met het Commissievoorstel behoudt het Europees Parlement de verschuiving van de bewijslast. In gevallen waarin een werknemer van mening is dat het beginsel van gelijke beloning niet is nageleefd en de zaak aanhangig maakt bij de rechter, moet de nationale wetgeving de werkgever verplichten te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie.

Op naar trilogen

De Raad bereikte reeds een algemene oriƫntatie in december 2021. Ook de startpositie van de Raad voor de trilogen ligt dus vast.

De trilogen kunnen nu dus van start gaan. Gezien de verstrengingen door het Europees Parlement, die niet aanwezig zijn in het standpunt van de Raad, zouden deze trilogen moeilijk kunnen worden.

 

De volledige tekst van het plenair aangenomen FEMM-rapport kan je hier vinden.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us