U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU27 versterkt Natura2000- netwerk

10 March 2022 - door Celeste Wezenbeek

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden, hebben de EU en haar lidstaten zich ertoe verbonden de uitvoering van de habitat- en de vogelrichtlijn van de EU te versterken en Natura 2000 uit te breiden, zoals uiteengezet in de EU-biodiversiteitsstrategie 2030. De ministeriële verklaring van Straatsburg bevat een roadmap voor het herstel van ten minste 30% van de terrestrische en mariene ecosystemen van de EU. In de verklaring wordt benadrukt dat er dringend actie moet worden ondernomen, dat de nodige financiële middelen moeten worden vrijgemaakt, de toegang tot financiering vereenvoudigd moet worden, daarnaast dient wetenschappelijke kennis vereenvoudigd te worden en moeten burgers en belanghebbenden meer betrokken worden. 


Lees hier het statement

EU27 versterkt Natura2000- netwerk

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us