U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Europese Zorgstrategie

08 March 2022 - door Liese Dewilde

In haar werkprogramma voor 2022 kondigde de Commissie de ‘Europese Zorgstrategie’ als beleidsdoelstelling aan. In het kader van deze doelstelling zou de Commissie komen met een mededeling over een Europese zorgstrategie, vergezeld van de herziening van de doelstellingen van Barcelona en een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over langdurige zorg. In verband met deze drie zaken, vraagt de Commissie nu input.

  • Geef hier input over de mededeling over een Europese zorgstrategie.
  • Geef hier input over een voorstel voor een aanbevling van de Raad over toegang tot betaalbare en langdurige zorg van goede kwaliteit.
  • Geef hier input over de herziening van de doelstellingen van Barcelona voor kinderopvang om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt te vergroten
Jouw stem in Europa: Europese Zorgstrategie

Europese zorgstrategie

De strategie werd aangekondigd in de intentieverklaring bij de "State of the Union"-toespraak van Ursula von der Leyen, in 2021. Zij moet bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten. Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022 voorziet bovendien in een mededeling over een Europese zorgstrategie.

De door het coronavirus veroorzaakte gezondheidscrisis heeft het werk van formele en informele zorgwerkers centraal gesteld in beleidsdebatten over arbeidsomstandigheden, waaronder kwesties in verband met gender en het evenwicht tussen werk en privéleven.

Input over deze strategie kan je hier nog tot 29 maart 2022 geven.

Toegang tot betaalbare en langdurige zorg van goede kwaliteit

Als onderdeel van de Europese Zorgstrategie zou er een voorstel voor een Aanbeveling van de Raad komen. Deze aanbeveling zou als doel hebben om een kader voor beleidshervormingen in de EU-landen vast te stellen, in overeenstemming met de Europese pijler van sociale rechten, waarin het recht op betaalbare langdurige zorg van goede kwaliteit wordt bevorderd. 

De COVID-19-pandemie heeft structurele zwakheden in langdurige zorg blootgelegd en heeft aangetoond dat er dringend maatregelen moeten worden genomen. Door de stijgende levensverwachting zullen meer mensen langdurige zorg nodig hebben, maar velen hebben er geen toegang toe.

Input over dit voorstel kan je hier nog tot 29 maart 2022 geven.

Herziening van de doelstellingen van Barcelona voor kinderopvang om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt te vergroten

Als onderdeel van de Europese zorgstrategie zou er ook een herziening van de doelstellingen van Barcelona komen. De Barcelona doelstellingen van 2002 omvatten de ontwikkeling van kinderopvang voor jonge kinderen in Europa met het oog op duurzame en inclusieve groei. Er moet kinderopvang zijn voor minstens 33% van alle kinderen onder de drie jaar en 90% van alle kinderen onder de basisschoolleeftijd. Gemiddeld zijn deze doelstellingen in de EU ook bereikt. Maar de verschillen tussen de lidstaten zijn groot.

Goede, toegankelijke en betaalbare kinderopvang is onmisbaar voor de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. De Commissie neemt daarom het initiatief om de Barcelona-doelstellingen te herzien, met als doel een opwaartse convergentie. Bovendien zou het hiermee de doelstellingen afstemmen op recente EU-initiatieven.

Input over deze herziening kan je hier nog tot 29 maart 2022 geven.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us