U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Veiligheid en gezondheid op het werk - bescherming tegen asbest en chemische stoffen

22 February 2022 - door Liese Dewilde

Op 28 juni 2021 stelde de Commissie de communicatie ‘Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 - Gezondheid en veiligheid op het werk in een veranderende arbeidswereld’ voor. Dit strategisch kader richt zich op 3 hoofddoelstellingen:

  • Anticiperen op en omgaan met veranderingen in de arbeidswereld 
  • Verbeteren van de preventie van werkgerelateerde ziekten en ongevallen 
  • Vergroting van de paraatheid voor mogelijke toekomstige bedreigingen voor de gezondheid

Met het oog op deze doelstellingen vraagt de Commissie nu om input in verband met twee specifieke zaken.

Jouw stem in Europa: Veiligheid en gezondheid op het werk - bescherming tegen asbest en chemische stoffen

Enerzijds lanceert de Commissie een verzoek om input in verband met de bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan asbest. De Commissie zal met dit initiatief de huidige ‘Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest’ actualiseren. Dit zal gebeuren op basis van de meest recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Je kan je input over dit initiatief hier, tot 22 maart, kwijt.

Anderzijds lanceert de Commissie een verzoek om input in verband met de bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan chemische stoffen (lood en diisocyanaten). De Commissie zal met dit initiatief de huidige EU-richtlijn ter bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan chemische agentia (98/24/EG) actualiseren. Het doel is om de bindende grenswaarden voor lood en diisocyanaten vast te stellen of te herzien, om zo de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren. Je kan je input over dit initiatief hier, tot 21 maart, kwijt.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us