U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie publiceert criteria voor beschermde natuurgebieden

16 February 2022 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie heeft richtsnoeren en criteria gepubliceerd voor de identificatie en aanwijzing van nieuwe beschermde natuurgebieden in de EU, alsook het beheer van bestaande en toekomstige beschermde gebieden, zoals gevraagd in de biodiversiteitsstrategie 2030 van de EU. Deze strategie, die in mei 2020 is aangenomen als onderdeel van de Europese Green Deal, voorziet in de bescherming en het herstel van ten minste 30% van de land- en zeegebieden. Deze leidraad zal de lidstaten helpen bij het aanwijzen van extra- en strikt beschermde gebieden, hetzij als onderdeel van het pan-Europese Natura 2000-netwerk of als onderdeel van nationale beschermingsregelingen.

In de strategie wordt ook benadrukt dat alle beschermde gebieden duidelijk omschreven doelstellingen en instandhoudingsmaatregelen moeten hebben. Dit geldt niet alleen voor nieuw aangewezen gebieden, maar ook voor alle bestaande gebieden. De criteria en richtsnoeren zijn echter niet bindend. Zij zijn uitsluitend bedoeld om de lidstaten te helpen bij het nakomen van de politieke verbintenis die zij zijn aangegaan in hat kader van de EU-biodiversiteitsstrategie.  Het document is opgesteld in samenwerking met het Europees Milieuagentschap en na besprekingen met nationale deskundigen en belanghebbenden. 

Bekijk hier het voorstel.

Europese Commissie publiceert criteria voor beschermde natuurgebieden

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us