U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Publicatie: kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding

25 January 2022 - door Ute De Meyer

Vandaag de dag maakt de EU enorm veel geld vrij voor investeringen in het onderwijs. In februari 2021 heeft de Europese Commissie een groep van deskundigen in het leven geroepen om deze bestedingen tegen het licht te houden. Zij onderzoeken met name hoe lidstaten op de meest efficiënte en effectieve manieren kunnen investeren in onderwijs en opleiding.

 • Nadruk ligt op het lager en middelbaar onderwijs.
 • Gebrek aan betrouwbare gegevens over investeringen en financiering.
 • Finaal rapport wordt verwacht in 2022.
   
Publicatie: kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding

Tussentijds verslag

In hun tussentijds rapport ligt de nadruk op basis- en middelbare scholen. 
Hierbij onderzochten ze het aanpakken van lerarentekorten en lacunes in de uitrol van digitaal leren, het verbeteren van de onderwijsinfrastructuur, dit alles terwijl kansengelijkheid en inclusie in de scholen van de EU worden bevorderd.

Deskundigen wijzen op het gebrek aan betrouwbare gegevens over investeringen en financiering op de meeste van de beoordeelde gebieden en de daaruit voortvloeiende problemen bij de beoordeling van de doeltreffendheid ervan.

Het finaal verslag, dat verwacht wordt in september 2022, zal een analyse bevatten van het overheidsuitgaven in:

 • onderwijs voor jonge kinderen;
 • compenserend beleid voor sociaaleconomische achterstand;
 • hoger onderwijs en overgang naar de arbeidsmarkt;
 • beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie.
   

Lees hier het tussentijds verslag.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us