U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: beleidskader inzake biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen

21 January 2022 - door Celeste Wezenbeek

De bijdragen zullen worden meegenomen bij de opstelling van het beleidskader. Dit laatste werd aangekondigd in de EU-kunststoffenstrategie, de Europese Green Deal en het actieplan voor een circulaire economie. Doel is te verduidelijken welke rol biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen kunnen spelen om de verbintenissen van de Commissie inzake een koolstofneutrale en circulaire economie na te komen. Deze heeft als doel bij te dragen tot een beter inzicht in de milieueffecten van deze kunststoffen gedurende hun volledige levenscyclus en in de toepassingen die waarschijnlijk het meest geschikt zijn om echte milieuvoordelen te bieden in vergelijking met conventionele kunststoffen.


Geef hier je mening tot 15 maart

Jouw stem in Europa: beleidskader inzake biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us