U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Illegale lozingen door schepen

10 December 2021 - door Simon De Coster

De Commissie wil Richtlijn 2005/35/EG herzien om de bepalingen over illegale lozingen op zee gelijk te trekken met die in Richtlijn (EU) 2019/883, op grond waarvan schepen hun afval mee terug moeten brengen naar de haven.

Een goede handhaving van de regels op zee vergt:

  • een betere co√∂rdinatie tussen de systemen THETIS EU (vaartuiginspectie), SafeSeaNet (maritiem toezicht) en CleanSeaNet (monitoring van vervuiling),
  • een standaardformaat voor meldingen van illegale lozingen.

Dit voorstel wordt in het najaar van 2022 verwacht. Geef jouw mening nog tot 3 maart via deze link.

Jouw stem in Europa: Illegale lozingen door schepen

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us