U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

EU secure Quantum Communication Infrastructure (Digital Europe Programme)

Deadline

Code

DIGITAL-2021-QCI-01

Inleiding

Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor EU-subsidies voor acties op het gebied van Kwantum communicatietechnologieën in het kader van het programma Digitaal Europa (DIGITAL).

Doelstellingen

De veiligheid van de huidige versleutelingstechnologieën berust op aannames van rekenkundige hardheid. In de nabije toekomst zou de vooruitgang op computergebied, in combinatie met steeds geraffineerde aanvallen uit verschillende bronnen, de veiligheid van telecommunicatie- en datacommunicatienetwerken in gevaar kunnen brengen. Als gevolg daarvan zouden de Europese communicatienetwerken  en de gevoelige gegevens die zij overbrengen, uiterst kwetsbaar worden. Om oplossingen voor deze problemen te vinden, werkt de Commissie samen met de lidstaten en het Europees Ruimteagentschap aan de ontwikkeling van een veilige quantumcommunicatie-infrastructuur (EuroQCI)3 die de hele EU bestrijkt, met inbegrip van haar overzeese gebiedsdelen, om bij te dragen tot de veiligheidseisen van het GOVSATCOM-initiatief.

De EuroQCI zal een ongekende manier bieden om communicatie en gegevens te beveiligen, door innovatieve en veilige kwantumproducten en -systemen te integreren in conventionele communicatie-infrastructuren, door deze uit te breiden met een extra beveiligingslaag op basis van kwantumfysica, d.w.z. kwantumkerndistributie. Het doel zal zijn de openbare communicatiemiddelen van de EU, met name kritieke infrastructuur
en encryptiesystemen, te beveiligen tegen cyberdreigingen. 


De acties die door het programma Digitaal Europa worden ondersteund, worden aangevuld met de acties die worden ontwikkeld via andere EU-programma's zoals Horizon Europe en de Connecting Europe Facility, en door activiteiten van het ESA, aangevuld met acties gesteund met nationale, regionale en particuliere middelen, en met financiering uit de Herstel en veerkrachtfaciliteit.

In de eerste twee jaar van de uitvoering van het EuroQCI zullen de activiteiten die worden gefinancierd door het programma "Digitaal Europa" op de volgende vier hoofdgebieden worden toegespitst

 • voorbereiding op de industrialisatie van Europese kwantum-sleuteldistributiesystemen (QKD) systemen met verbeterde prestaties, en bijdragen tot de ontwikkeling van Europa's industriële ecosysteem voor kwantumcommunicatietechnologieën en systemen;
 • vroegtijdige ontplooiing van geavanceerde kwantuminternetwerken ter ondersteuning van nationale kwantum communicatie-initiatieven en hun integratie met bestaande communicatie netwerken
 • invoering van een pan-Europese test- en certificeringsinfrastructuur voor de beoordeling de conformiteit van verschillende Europese technologieën, de ontwikkeling van oplossingen te versnellen en het vertrouwen in de EuroQCI waarborgen
 • de voorbereiding en coördinatie van de grootschalige invoering van de EuroQCI infrastructuur.

Onder deze oproep vallen volgende deeloproepen:

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 154.000.000

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Read more
Follow us