U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadsconclusies over de Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie en Europese Onderzoeksruimte

29 September 2021 - door Ute De Meyer

De EU-ministers bevoegd voor onderzoek kwamen gisteren in Brussel bijeen om de Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie en de nieuwe Europese Onderzoeksruimte te bespreken. Hieronder vindt u een kort verslag van deze Raad voor Concurrentievermogen.

  • Horizon Europe als het centrale kader voor het faciliteren van internationale O&I-samenwerking.
  • Er wordt verwacht dat de Raad tegen eind 2021 conclusies zal aannemen over het bestuur van ERA.
  • Onderzoeksministers wisselen visies uit over de Europese Onderzoeksruimte.
Raadsconclusies over de Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie en Europese Onderzoeksruimte

Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie

Op 18 mei 2021 lanceerde de Europese Commissie haar Communicatie over de Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie - De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld’. Deze Communicatie werd gepubliceerd onder een nieuwe benaming en refereert naar de 'Mededeling globale benadering onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd', zoals gepubliceerd in het werkprogramma van de Europese Commissie op 19 oktober 2020. 

De Raad heeft haar standpunt ingenomen over deze Communicatie in de vorm van raadsconclusies.

In deze conclusies identificeren de ministers kernacties om de globale rol van de EU op het vlak van onderzoek en innovatie te versterken. De conclusies houden rekening met de noodzaak van strategische autonomie en benadrukken de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en gendergelijkheid.

Daarnaast moedigen ze het creëren, delen en breed verspreiden van kennis aan ten behoeve van de samenleving. De ministers wijzen op het belang van op regels gebaseerde multilaterale samenwerking en dialoog als het gaat om sociale, ecologische, gezondheids-, digitale en economische uitdagingen.

De nieuwe Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie (O&I) ziet het Horizon Europe-programma als het centrale kader voor het faciliteren van internationale O&I-samenwerking. Een permanente betrokkenheid van de lidstaten wordt beoogd en de conclusies roepen op tot meer samenwerking met derde landen en landen die geassocieerd zijn onder Horizon Europe.

Volgende stappen

  1. Er wordt verwacht dat de Raad tegen eind 2021 conclusies zal aannemen over het bestuur van de European Research Area (ERA).
  2. Begin 2022 zal er een internationale conferentie plaatsvinden om een multilateraal dialoog te lanceren over gedeelde fundamentele beginselen en waarden in internationale O&I-samenwerking waarbij belangrijke internationale partners betrokken zullen zijn.


Lees hier de communicatie van de Commissie over de Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie (18 mei 2021).
Lees hier de conclusies van de Raad over de Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie (28 september 2021).

Europese Onderzoeksruimte (EOR)

Tijdens de openbare zitting waren de ministers het eens over:

  • de noodzaak om de politieke erkenning van de rol van O&I te versterken, met het oog op het verbeteren van de veerkracht van Europa en het verwezenlijken van de digitale en groene transities.
  • het zorgen voor een nauwe betrokkenheid van internationale partners bij de nieuwe EOR. Velen voerden echter aan dat er nauwer moet worden samengewerkt met partnerlanden met een nauwe verbondenheid en vergelijkbare principes en waarden voor O&I.

Voorts spraken ze hun steun uit voor de lopende hervorming van de EOR, dat zowel op nationaal als op EU-niveau moet plaatsvinden volgens hen.

 

Lees hier het volledige persbericht.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us