U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Fraude

Belastingontduiking, namaakproducten of het ontduiken van invoerrechten... Europa zet steeds meer in op fraudebestrijding. Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) zet zich elke dag in om fraude op te sporen en tegen te gaan. Ze helpen de Europese Commissie bij het ontwikkelen van beleid om toekomstige fraude tegen te gaan.

Geen resultaten

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Fraude

Bij de Europese Commissie zijn naast OLAF de diensten die zich bezighouden met de begroting, belastingen en douane-unie en de bestrijding van georganiseerde misdaad, de belangrijkste actoren bij fraudebestrijding.

In het Europees Parlement ziet het comité voor budget toe op de begroting.

In de Raad komen de nationale ministers samen in de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) en Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) om diverse vormen van fraude te bespreken en tegen te gaan.

Follow us