U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadsconclusies "renovatiegolf"-strategie

14 June 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese ministers van energie hebben unaniem de ontwerpconclusies van het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU over de door de Europese Commissie voorgestelde “renovatiegolf”-strategie aangenomen (11 juni). Dit gebeurde in navolging van de bekrachtiging van de ontwerpconclusies op 2 juni door de EU-ambassadeurs.

De Raad energie onderschrijft de doelstelling van de strategie om het aantal energetische renovaties in de EU tegen 2030 ten minste te verdubbelen en tegelijk energiearmoede aan te pakken, nieuwe banen te scheppen en de circulaire economie te bevorderen.

Raadsconclusies "renovatiegolf"-strategie
  • Nadruk gelegd op de aspecten sociale inclusie, economisch herstel en groene overgang.

 

  • Europese Commissie wordt verzocht alle opties te onderzoeken om op de meest kostenefficiënte wijze geleidelijk het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling af te bouwen. Dit op de wijze die het meest in overeenstemming is met de verwezenlijking van EU klimaatneutraal tegen 2050.

 

  • Raad benadrukt dat verder moet worden gewerkt aan het uitbreiden en combineren van de beschikbare financieringsmogelijkheden voor de renovatie van gebouwen, zoals groene subsidies, fiscale stimulansen en stimulansen voor groene leningen, groene obligaties en regelingen voor energiebesparingsverplichtingen.

 

Bron en meer lezen

Persbericht Raad, 11 juni 2021: Council approves conclusions on an EU renovation wave

Draft Council conclusions on a renovation wave that repairs the economy now, and creates green buildings for the future

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us