U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw VLEVA-lid: Fevia

08 June 2021 - door Veronique Vennekens

VLEVA mag dit jaar 3 nieuwe leden verwelkomen. We stellen je graag aan hen voor.

Fevia Vlaanderen is de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, de grootste industriële sector in Vlaanderen. Zij zijn de stem van de vele kleine en grote producenten van voeding in Vlaanderen en ijveren voor een sterke, competitieve en duurzame Vlaamse voedingsindustrie. Ze betrekken actief hun ± 455 leden uit 27 sectoren, waarvan het gros kmo’s. In samenspraak komen ze tot gezamenlijke standpunten en initiatieven.

Placeholder

De stem van de Vlaamse voedingsindustrie

We zetten ons in voor een duurzame groei en verdedigen de belangen van onze leden, adviseren hen en creëren netwerk- en leermomenten. Een duurzame groei realiseer je niet alleen. Daarom werken we ook samen met andere organisaties om het Europese, nationale en regionale beleid te verbinden. En we gaan dagelijks de dialoog aan met de stakeholders (overheid, academische wereld, maatschappelijke organisaties, leveranciers, klanten, consumentenorganisaties, vakbonden…) en onze bedrijven.

Wij informeren onze leden over zes expertisedomeinen:

  • Concurrentiekracht: we helpen onze bedrijven om op een duurzame manier te groeien, zowel in het binnen- als buitenland en stimuleren innovatie
  • Duurzaamheid: we bouwen een performante voedingsindustrie uit en werken met alle schakels mee aan een duurzaam voedingssysteem
  • Milieu en energie: samen met voedingsbedrijven streeft Fevia Vlaanderen ernaar om de impact van de sector en haar producten op het milieu te verlagen
  • Voeding en gezondheid: onze missie is om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken, in samenwerking met de overheid, gezondheidswerkers en wetenschappers
  • Voedselveiligheid: we blijven de voedselveiligheid waarborgen en tillen die zelfs naar een hoger niveau
  • Werk en talent: we maken onze leden wegwijs in de complexe sociale wetgeving en we zijn nauw betrokken bij het ontwerp van interprofessionele akkoorden

Fevia Vlaanderen gaat continu de dialoog aan

Als sectorfederatie focussen wij natuurlijk op thema’s die specifiek voor voedingsbedrijven van belang zijn. Voor thema’s en dossiers die ruimer gaan dan enkel onze industrie, werken wij uiteraard samen met andere actoren zoals de werkgeversorganisaties, andere sectorfederaties, innovatieplatformen en andere relevante stakeholders. Wat het Europees niveau betreft, staan we in nauw contact met onze Europese sectorfederatie FoodDrinkEurope. Zij spitsen zich vooral toe op de Europese dossiers die rechtstreeks van
belang zijn voor de voedingsindustrie. Op Europese dossiers die niet direct binnen onze kerntaken liggen, maar die wel potentieel interessant zijn, hadden wij echter maar een beperkt zicht. Dat netwerk ontbrak nog bij Fevia. Maar met het VLEVA-lidmaatschap komt hier nu een antwoord op!

Fevia en VLEVA: het begin van een mooie samenwerking

Wij hopen via VLEVA een duidelijker zicht te krijgen op de inhoud en de besluitvormingsprocessen van Europese dossiers die voor onze industrie van belang zijn. En wij hopen dat VLEVA ook een partner kan zijn bij het leggen van contacten in voor ons relevante Europese dossiers. De praktijk zal zeker nog verder uitwijzen wat VLEVA en Fevia Vlaanderen voor elkaar kunnen betekenen, maar de kiem voor een mooie samenwerking is alvast gelegd!

 

Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking!

Follow us