U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europarlementariërs ambitieus over biodiversiteitsstrategie 2030

03 June 2021 - door Celeste Wezenbeek
  • 20 miljard per jaar vrijmaken voor biodiversiteit
  • 2030 doelstellingen vastleggen
  • Europees platform voor vergroening van steden vastleggen

De leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) zijn vastbesloten dat de EU dringend en effectief moet bijdragen aan de bestrijding van biodiversiteit. Dit door ambitieuze wetgeving en voldoende financiële middelen. Het geamendeerde initiatiefverslag van César Luena (S&D, Spanje) wijst op de nood aan ambitie in de strategie om het herstel, de veerkracht en de bescherming van 's werelds ecosystemen te beschermen.  Gezien het mislukken van de vorige biodiversiteitsstrategieën (2010 en 2020) moet de nieuwe strategie de belangrijkste veranderingen in de natuur efficiënt aanpakken. Hiervoor moet volgens het rapport jaarlijks 20 miljard euro vrijgemaakt worden. 

 

Europarlementariërs ambitieus over biodiversiteitsstrategie 2030

De EU-biodiversiteitswet heeft betrekking op zowel beschermde als niet beschermde gebieden en moet het pad naar 2050 effenen via een reeks streefdoelen, waaronder tussentijdse streefdoelen voor 2030. Volgens de leden van het Europees Parlement moet tegen 2030 ten minste 30% van de land- en zeegebieden van de EU worden beschermd en moet minstens een derde van deze gebieden - waaronder alle resterende oerbossen- van de EU strikt worden beschermd. Nationale doelstellingen moeten rekening houden met verschillen in geografische omvang en het aandeel van natuurgebieden per regio. Daarnaast vragen de MEPs om de vergunning voor glyfosaat niet te verlengen. 

De leden van de commissie roepen de EU ook op om het voortouw te nemen bij de wereldwijde inspanningen om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. De COP15 speelt hierin een sleutelrol. Het verslag roept ook op opgeroepen tot de oprichting van een Europees platform voor vergroening van steden. Hierbij moeten bindende doelstellingen voor steden vastgelegd worden. 

Het verslag zal gestemd worden tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement van 7 tot 10 juni.

 

Follow us