U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Not-for-profit European sport events

Deadline

Code

ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE

Doelstellingen

Deze actie heeft tot doel de organisatie van sportevenementen met een Europese dimensie op de volgende gebieden te ondersteunen:

 • Vrijwilligerswerk in de sport;
 • Sociale inclusie door sport;
 • Bestrijding van discriminatie in de sport, met inbegrip van gendergelijkheid; 
  De deelname aan sport en lichaamsbeweging aanmoedigen, waaronder a) de uitvoering van de aanbeveling van de Raad over gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, de EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging en de oproep van Tartu voor een gezonde levensstijl b) de ondersteuning van de uitvoering van de Europese sportweken c) de bevordering van sport en lichaamsbeweging als instrument voor de gezondheid d) de bevordering van alle activiteiten die de beoefening van sport en lichaamsbeweging aanmoedigen, met inbegrip van traditionele sport en spel en intergenerationele sport.

Het project moet zich richten op een van deze doelstellingen. Het kan zich ook richten op de overige doelstellingen, maar het hoofddoel moet duidelijk herkenbaar zijn en prevaleren in het voorstel.

Het biedt financiële steun voor de organisatie van één Europees sportevenement in één programmaland of voor de organisatie van Europese lokale evenementen in verschillende programmalanden.

Budget

4 miljoen euro

Begunstigden

Elke overheidsinstantie of -organisatie, met haar gelieerde entiteiten (indien aanwezig), die actief zijn op het gebied van sport, gevestigd in een programmaland. Een dergelijke organisatie kan bijvoorbeeld zijn (niet-limitatieve lijst):

 • een overheidsinstantie die op lokaal, regionaal of nationaal niveau belast is met sport;
 • een sportorganisatie op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau;
 • een Nationaal Olympisch Comité of een Nationale Sportfederatie;
 • een organisatie die de beweging 'sport voor iedereen' vertegenwoordigt;
 • een organisatie die actief is op het gebied van lichaamsbeweging;
 • een organisatie die de actieve vrijetijdssector vertegenwoordigt;
 • een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding of jeugd.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je vinden op de Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

EU Sport Link -  Bart Verschueren ( bart.verschueren@eusportlink.be)

Sport Vlaanderen - Simon Plasschaert ( Simon.Plasschaert@sport.vlaanderen)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Erasmus+ Sport

Doelstellingen

De leermobiliteit van sportstaf (personen die betrokken zijn bij het onderricht, de opleiding en het beheer van een sportteam of van individuele sporters, zowel tegen betaling als op vrijwillige basis) te bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van de sportorganisaties en het sportbeleid.

Welke soort acties:

Op het gebied van sport ondersteunt het programma 

1. In het kader van kernactiviteit 1: de mobiliteit van sportbegeleiders

2. In het kader van kernactiviteit 2

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken 
 • kleinschalige partnerschappen om een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma te bevorderen 
 • sportevenementen zonder winstoogmerk die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport

3. In het kader van kernactiviteit 3

 • de opstelling en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie inzake sport en lichaamsbeweging
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van sport 
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma, met inbegrip van sportprijzen. Voorbeeld: BeActive Awards, BeInclusive awards, ondersteuning van de overheden voor initiatieven binnen de Europese Week van de Sport.

Budget

Budget 2021-2027Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 1,9% voorzien is voor sportgerelateerde activiteiten, wat neerkomt op 466,9 miljoen voor Erasmus+ Sport. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Binnen de sportcontext zijn er ook nog de zogenaamde ‘proefprojecten’ of ‘pilot projects’. De budgetten en klemtoon worden ter beschikking gesteld van het Europees Parlement maar de Europese Commissie geeft uitvoering aan deze projecten. Alle info hier.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport

Info & contact

Vlaams contactpunt

Simon Plasschaert
Sport Vlaanderen
E. simon.plasschaert@sport.vlaanderen
T. 0498 82 72 18
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/

Bart Verschueren
EU Sport Link
E. bart.verschueren@eusportlink.be
T. 0486 76 28 03
www.eusportlink.be 

Website EACEA (Europese Commissie)
 

Read more
Follow us