U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

TRAN-commissie brengt advies uit over Europese waterstofstrategie

07 April 2021 - door Stagiair

De Commissie Vervoer en Toerisme (TRAN) van het Europees Parlement heeft een raadgevend advies uitgebracht aan de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) over de Europese waterstofstrategie. De TRAN-Commissie benadrukt het belang van waterstof in sectoren die niet door andere technologische oplossingen koolstofvrij kunnen worden gemaakt, dit geldt voor:

  • De weg
  • De luchtvaart
  • Maritieme waterwegen en binnenwateren
  • Het spoor

De Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) maakte al eerder haar verslag bekend, dit kan je hier lezen. 

TRAN-commissie brengt advies uit over Europese waterstofstrategie

Het advies

De uitstoot van broeikasgassen verminderen in het wegvervoer is een absolute prioriteit voor de Europese Unie, maar niet alle wegvervoer kan in de nabije toekomst elektrisch worden. Waterstoftoepassingen kunnen daarom volgens de TRAN-commissie interessante mogelijkheden bieden voor die segmenten van het vervoerssysteem waarin CO2-reductie moeilijk te verwezenlijken is en grootschalige elektrificatie vrijwel onmogelijk is. Dit is onder andere het geval met zwaar vervoer over de weg over lange afstanden. 

Daarnaast kan waterstof volgens de commissie ook bijdragen tot schonere luchtvaart. Directe elektrificatie en het gebruik van accu’s voor hybride en volledig elektrische vliegtuigen zijn wellicht voldoende voor kleine luchtvaartvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen, maar niet voor vracht- en passagiersvervoer over lange afstanden. Bijgevolg is waterstof volgens hen een van de meest veelbelovende opties voor het koolstofvrij maken van de luchtvaartsector voor langeafstandsvluchten.

Vervolgens ondersteunt de commissie het gebruik van waterstof en op waterstof gebaseerde brandstoffen en brandstofcellen in de binnenvaart, de korte vaart en de lange vaart waar directe elektrificatie moeilijk is. Daarnaast benadrukken ze het belang van multimodale zee- en binnenhavens als innovatiepools en -hubs voor de invoer, productie, opslag, levering en gebruik van waterstof.

Als laatste kan de Europese spoorwegsector ook bijdragen tot het koolstofvrij maken van het vervoer over land. Treinen met waterstofbrandcellen kunnen gebruikt worden op de delen van het spoornet waar directe elektrificatie te duur of niet geschikt is, waar de vervoersfrequentie te laag ligt om kostenefficiënt te zijn, zoals op kleine regionale lijnen.

Volgende stappen

Op 26 april wordt het verslag van de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie ter stemming gelegd op de plenaire vergadering.

Lees het advies van de TRAN-commissie hier.


 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us