U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Europees Defensiefonds

Doelstellingen

Het Europees Defensiefonds draagt bij tot de strategische autonomie van Europa bij de bescherming en verdediging van zijn burgers. Het zal de nationale investeringen in defensie coördineren, aanvullen en versterken.

Het fonds bevordert de samenwerking tussen de lidstaten bij de productie van de modernste en interoperabele defensietechnologie en -apparatuur. Het fonds moedigt de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen aan samenwerkingsprojecten sterk aan en bevordert baanbrekende innovatie-oplossingen.

Welke soort acties:

Het fonds bestaat uit drie onderdelen:

 • Onderzoek
 • Ontwikkeling
 • Acquisitie

Het fonds ondersteunt concurrerende en gezamenlijke defensieprojecten gedurende de hele cyclus van onderzoek en ontwikkeling voor een grotere impact.

De EU zal de totale kosten tijdens de onderzoeksfase rechtstreeks financieren, met name door middel van subsidies. Na die fase zal het fonds de investeringen van de lidstaten aanvullen door tot 20% van de kosten voor de ontwikkeling van prototypes en tot 80% van de daaruit voortvloeiende certificerings- en testactiviteiten mee te financieren.

Het Fonds dekt de acquisitiefase niet. Wanneer lidstaten gezamenlijk besluiten om een capaciteit te verwerven, bijvoorbeeld door gezamenlijk helikopters aan te schaffen, kan de Commissie praktische ondersteuning bieden, helpen bij de selectie van effectieve financiële regelingen, voorwaarden en raamovereenkomsten verstrekken en advies geven over eigendomsstructuren.

Budget

Budget 2021-2027: 7,953 miljard euro

Cofinancieringspercentage: Tussen de 20% en 80%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Ruimtevaartprogramma
 • Horizon Europe

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Veiligheid en defensie
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

Vlaams contactpunt

Mark Antonissen (VLAIO)
E. mark.antonissen@vlaio.be 

Contact Europese Commissie: DG DEFIS

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Geen calls gevonden
Follow us