U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe budgetlijn markttoezicht in Interne Markt Programma

18 December 2020 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over het nieuwe Interne Markt Programma.

  • Het Interne Markt Programma zal een budget van 4.2 miljard euro hebben.
  • Het Europees Parlement en de Raad zijn overeengekomen om een nieuwe pijler ‘markttoezicht’ toe te voegen.
  • Het programma zal onder andere kmo’s steunen bij de internationalisering van hun activiteiten.
Nieuwe budgetlijn markttoezicht in Interne Markt Programma

Het nieuwe Interne Markt Programma heeft een budget van 4.2 miljard euro. Het Europees Parlement en de Raad hebben beslist om hier een specifieke budgetlijn aan toe te voegen voor markttoezicht.

De verordening krijgt dus een budgetlijn van 105 miljoen euro om de risico's voor consumenten te verkleinen door het opsporen van gevaarlijke en namaakproducten, in het bijzonder via eCommerce

Het programma zal ook focussen op steun aan kmo’s om hen te helpen in hun digitale transitie (vooral via opleiding) en internationalisering van hun activiteiten. Het Europees Parlement en de Raad hebben beslist om ook steun te geven aan clusters en bedrijven in de sociale economie. Daarnaast willen ze ook duurzame consumptie promoten door veilige en meer duurzame producten aan te bieden.

In het akkoord staat ook dat de werkprogramma’s van het nieuwe subsidieprogramma bepaald zullen worden via uitvoeringsbesluiten. Tot slot is er beslist om het programma te laten lopen van 1 januari 2021 tot 31 december 2027, de volledige duur van het meerjarig financieel kader.

Volgende stappen

Na een interinstitutioneel akkoord volgt er de formele goedkeuring van de tekst door de Raad en het Europees Parlement. Het interne markt programma zal in het voorjaar van 2021 van start gaan.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us