U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Wouter Beke

15 December 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Wouter Beke ons voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: 

  • Digitalisering van de zorg 
  • Investeren in de zorg 
  • Investeren in infrastructuur
De relanceplannen van minister Wouter Beke

De Vlaamse regering zet volop in op het investeren in mensen. 

Allereerst in mensen die werken in de zorg. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat de mensen die in de zorg werken ervoor zorgen dat onze economie kan blijven draaien. Daarom trok de regering meer dan 570 miljoen euro uit voor het sociaal akkoord, een nooit gezien bedrag waarmee ze de meer dan 180.000 mensen die werken in zorg- en welzijnssectoren wil honoreren.

Maar ook op een aantal andere manieren zet de regering concreet in op het investeren in 6,5 miljoen Vlamingen: 

1. Digitalisering van de zorg 

2. Ouderenzorg

Heel wat extra middelen worden uitgetrokken om te kijken naar de ouderenzorg van de toekomst

3. Mentaal welzijn van jongeren

De corona-crisis heeft een diepe impact gehad op de jonge generatie, daarom willen ze inzetten op het mentale welzijn van jonge mensen

4. Zorgzame buurten

Tijdens de coronacrisis heeft iedereen zijn eigen buurt leren (her)ontdekken. Zorgzame buurten zijn dan ook belangrijk voor het mentale welzijn van de mensen. Zorgzame buurten zijn de plaatsen heel dicht bij de mensen, waar mensen wonen, elkaar kennen en iets willen doen voor elkaar. Er is al veel infrastructuur in deze buurten, maar de regering wil door extra investeringen die infrastructuren nog meer gericht maken naar de buurt zodat zij de kracht en motor kunnen zijn van die zorgzame buurten. 

5. Gehandicaptenzorg

Een extra inspanning voor de vele mensen die nog wachten op een budget in de gehandicaptenzorg. Daarom zullen de middelen die voorzien waren tegen 2024, naar voor getrokken worden.

6. Investeren in infrastructuur

750 miljoen extra om de komende jaren te investeren in ziekenhuizen

De minister besluit dat de Vlaamse Regering absoluut wil inzetten op investeringen in mensen, in welzijn en in zorg. Daarom bedraagt het jaarlijks budget voor welzijn en zorg 13 miljard euro. Samen met partners en stakeholders uit de private en de publieke sector wil men van Vlaanderen een innovatieve zorgregio maken.

Bekijk het deel van minister Beke tijdens de webinar via deze link.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us