U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement stemt tegen toelating bepaalde giftige werkzame stoffen

01 December 2020 - door Celeste Wezenbeek

De ENVI-commissie van het Europees Parlement heeft zich verzet tegen het voornemen van de Europese Commissie om een biocidaal werkzame stof - carbendazim - toe te laten en de toelating van 27 giftige werkzame stoffen uit pesticiden, waaronder chlorotoluron en dicamba, uit te breiden.

De leden van het Europees Parlement stellen dat het gebruik van deze stoffen "kan leiden tot onaanvaardbare risico's voor het milieu en de volksgezondheid", dit in strijd met de richtlijn betreffende de vergunningverlening van biociden.

Daarnaast wijzen de MEPs ook op de talrijke studies over de verstorende effecten op de hormoonhuishouding. In het bijzonder wijzen de leden van het Europees Parlement erop dat chlorotoluron een stof is die zeer giftig is voor aquatische organismen, met effecten op lange termijn die bijvoorbeeld kanker kan veroorzaken en die ook geassocieerd wordt met het ontregelen van hormonen in sommige wetenschappelijke studies. De Commissie werd verzocht haar uitvoeringsverordeningen in te trekken. 

 

Europees Parlement stemt tegen toelating bepaalde giftige werkzame stoffen
Follow us