U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Renovatiegolf

De Europese Commissie publiceert haar ‘renovatiegolf’ initiatief op 14 oktober 2020 (initieel voor september gepland). Het bepaalt een visie voor de korte, middellange en lange termijn om het bestaande gebouwenbestand te renoveren. Het doel is om het percentage energierenovaties in de Europese Unie (huidig gewogen percentage is slechts 1%) de komende jaren tenminste te verdubbelen. Dit is nodig om de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en klimaat te verwezenlijken.

Dit innovatiegolf-initiatief vormt een belangrijk onderdeel van de EU Green Deal. Bovendien is het een centraal element voor een groen en veerkrachtig herstel na de Covid-19-crisis. In haar "State of the Union"-toespraak (september 2020) heeft Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen aangegeven dat de renovatiegolf een kernelement vormt van het economisch herstelplan ‘Next Generation EU’.

De verhoging van renovatiepercentages vormt een uitdaging, maar renovatie zorgt voor lagere energierekeningen en kan de energiearmoede doen afnemen. Deze verhoging kan tevens de bouwsector stimuleren en biedt de mogelijkheid om kmo’s en lokale werkgelegenheid te ondersteunen.

Dit initiatief pakt de geconstateerde belemmeringen voor de renovatie van gebouwen aan door investeringen aan te moedigen met speciale aandacht voor sociale woningbouw, scholen en ziekenhuizen.

Bovendien dringt het aan op renovatie-inspanningen op grotere gebieden om betere financiële voorwaarden en schaalvoordelen te stimuleren.

De strategie is ook gericht op het aanpakken van nationale regelgevingsbarrières die investeringen in energie-efficiëntie in gehuurde gebouwen en gebouwen met meerdere eigenaren in de weg staan.

Strategische consultatie. Het Europees Parlement en de Raad ontvangen beide de mededeling en kunnen er formeel op antwoorden door middel van respectievelijk een resolutie en conclusies.

Create an account

Geen gerelateerd nieuws

Geen gerelateerd nieuws
 • Europees Parlement
  ‘Energy Efficiency of Building Stock’ (eigen EP- initiatief)

  Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over het potentieel van de renovatie van gebouwen om de energie-efficiëntie te verbeteren, de energiearmoede terug te dringen en de economie te stimuleren.

 • Openbare raadpleging
  Roadmap A Renovation Wave initiative for public and private buildings

  De Commissie presenteert routekaart voor haar "Renovation Wave"-strategie. Die geeft een breed overzicht van de kwesties die in de strategie moeten worden opgenomemn om de renovatie van gebouwen in deEU te bevorderen.

Commissie

 • Commissaris voor Energie: Kadri Simson
 • Uitvoerend vicevoorzitter EU Green Deal: Frans Timmermans
 • DG ENER C.3 (Energy Efficiency: policy and financing) of DG ENER C.4 (Energy Efficiency: Buildings and products)

Europees Parlement

 • ITRE-Commissie

Raad

Follow us