U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlementaire commissies oneens over klimaatdoelstelling 2030

29 September 2020 - door Celeste Wezenbeek

ITRE

De leden van de commissie industrie, onderzoek en energie van het Europees Parlement (ITRE) stemden voor een vermindering ten minste 55% broeikasgassen tegen 2030. Dit ten opzichte van het uitstootniveau van 1990. 

ENVI

Leden van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) opteren daarentegen voor een vermindering van 60% uitstoot tegen 2030. 

Daarnaast wil het de ENVI- commissie alle lidstaten ook verplichten om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen voor 2025. 

Ook werd toegevoegd dat het maatschappelijk middenveld de 'klimaatwet' kan gebruiken om hun regeringen voor de nationale rechter te dagen als ze er niet in slagen om te voldoen aan hun klimaatverplichtingen.

Bijkomend roept het rapport van de Zweedse MEP Jytte Guteland (S&D) op tot het creëren van een European Climate Change Council (ECCC). Concreet gaat het hier over een permanent, onafhankelijk en interdisciplinair wetenschappelijk adviespanel dat de EU-instellingen jaarlijks moet beoordelen om vlak van consistentie inzake het engagement ten opzichte de klimaatwet.

Tot slot stelt de commissie dat de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 op elke lidstaat afzonderlijk moeten toegepast worden en niet op de EU als geheel.

Volgende stappen

De nieuwe doelstelling voor 2030 in het kader van de klimaatwet zal op 6 oktober plenair gestemd worden, waarna het Europees parlement de interinstitutionele onderhandelingen ingaat met 1 standpunt. 

 

Parlementaire commissies oneens over klimaatdoelstelling 2030
Follow us