U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Protection of public spaces

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep ondersteunt projecten rond bescherming van openbare ruimtes. Projectaanvragen moeten de bescherming van openbare ruimtes verbeteren overeenkomstig het EU-actieplan ter ondersteuning van de bescherming van openbare ruimtes. Ze moeten bovendien voldoen aan minstens één van de volgende prioriteiten:

  1. Verbetering van de bescherming van gebedshuizen: onder meer door de ontwikkeling van trainingen, kennisdeling, opzetten of versterken van samenwerking, ontwikkeling van beveiligingsconcepten,...
  2. Ontwikkeling en implementatie van de goede praktijken die zijn vermeld in het bovengenoemde werkdocument van de diensten van de Commissie "Goede praktijken om ondersteuning van de bescherming van openbare ruimtes ”
  3. Versterken van de detectie van bedreigingen door speurhonden in openbare ruimtes

In deze context omvatten gebedshuizen alle gebouwen en plaatsen waar religieuze mensen en organisaties samenkomen, waaronder ook religieuze scholen.

Budget

Voor deze oproep werd een totaalbudget van €12.000.000 voorzien.

Begunstigden

Omschreven in de oproepfiche.

Info & contact

Alle informatie kan u terugvinden op het portaal van de Europese Commissie, en in de oproepfiche voor deze call.
Met vragen kan u terecht op  amif-isf@ibz.eu

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Fonds voor Interne Veiligheid

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Fonds voor Interne Veiligheid is het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid in de Unie. Het programma moet enerzijds de aanpak van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit versterken. Anderzijds wil het ook slachtoffers van misdrijven bijstaan en beschermen.

Welke soort acties:

Het programma heeft 3 specifieke doelstellingen

  • Het versterken van uitwisseling van informatie tussen en binnen rechtshandhavingsautoriteiten onderling, en met andere bevoegde en relevante organen, alsook derde landen en internationale organisaties
  • Intensiveren van grensoverschrijdende gezamenlijke operaties tussen en binnen de rechtshandhavings- en andere bevoegde autoriteiten van de Unie met betrekking tot zware en georganiseerde criminaliteit;
  • Ondersteunen van versterking van de capaciteit met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, met inbegrip van terrorisme, met name door intensievere samenwerking tussen overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en particuliere partners in de lidstaten.

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

  • Lokale overheden
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Read more
Follow us