U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

SCOPE 2020 – Strategische competentieprognoses

Deadline

Code

511

Inleiding

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen.
De oproep bestaat uit twee opeenvolgende fases:
1. Uitvoeren van een strategische competentieprognose (fase 1)
2. Sensibiliseren en informeren van ondernemingen (fase 2)

Budget

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 2.500.000 euro waarvan 1.000.000 euro ESF-financiering en 1.500.000 euro Vlaamse cofinanciering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 125.000 euro per project (fase 1 en fase 2) met de volgende verdeling:

 • Maximaal 50.000 euro ESF (40%)
 • Maximaal 75.000 euro VCF (60%)

Begunstigden

Wij richten ons met deze oproep tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden.
Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.

Info & contact

Alle info vind je hier.

De contactpersonen voor deze oproep zijn 

Sofie Bogaerts

T: 02/552 83 04

E: sofie.bogaerts@vlaanderen.be

Nikas Goossens

T: 02 552 83 08

E: nikas.goossens@vlaanderen.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Read more
Follow us