U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over internationale belastinghervorming in 2020 onwaarschijnlijk

02 July 2020 - door Veronique Vennekens

De Verenigde Staten hebben gevraagd om de gesprekken over de digitale belastinghervorming bij de OESO stop te zetten tot na de presidentsverkiezingen in 2020.

  • Door de pauze in de gesprekken is een akkoord in 2020 niet meer haalbaar.
  • Over pijler twee zou wel nog een akkoord mogelijk zijn maar verschillende landen willen het pakket in zijn geheel goedkeuren.
  • In december zal de Raad raadsconclusies aannemen over de digitale belasting.
Akkoord over internationale belastinghervorming in 2020 onwaarschijnlijk

Een akkoord in 2021 dan maar?

Het doel was altijd om voor het einde van 2020 een akkoord te hebben over pijler 1 (digitale belasting) en pijler 2 (minimale effectieve bedrijfsbelasting). De Verenigde Staten wil nu een pauze in de gesprekken tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De landen zijn nu van plan om te wachten tot na de verkiezingen en dan het proces een laatste kans te geven op OESO-niveau.

Volgens Pascal Saint-Amans (directeur van het centrum voor belastingbeleid en administratie bij OESO) is zelfs een deadline in 2021 moeilijk haalbaar. Maar volgens hem is er geen ander alternatief behalve een verzameling van unilaterale maatregelen.

DG TAXUD heeft laten weten dat de Commissie wacht op de uitkomst van de gesprekken binnen OESO. Als die gesprekken falen dan zal de Europese Commissie een eigen voorstel op tafel leggen. Dit zal geen kopie zijn van het vorige voorstel, maar een heel nieuwe tekst.

Wat met pijler 2?

De moeilijkheid van de gesprekken zit vooral bij pijler 1, de digitale belasting. Pijler 2 van de hervorming, een minimale effectieve bedrijfsbelasting, staat een heel stuk verder. De technische werkzaamheden staan al zo ver dat een akkoord hierover in 2020 in theorie mogelijk is

Saint-Amans zei echter tijdens zijn voorstelling in het Belgisch federaal parlement dat verschillende landen de twee pijlers liever als pakket willen goedkeuren. Het is dus onwaarschijnlijk dat de tweede pijler wordt goedgekeurd voor er een akkoord is over de eerste pijler.

Het dossier is ook een hoge prioriteit voor het Duitse voorzitterschap. Hun plan is om in december raadsconclusies aan te nemen hierover. 

Lees hier de fiche over pijler 1 en pijler 2.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us