U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

"Samen gaan we voor een sterk Limburg in Europa"

05 June 2020 - door Grete Hellemans

Ik ben verheugd u deze eerste ‘Limburg speelt Europees’-nieuwsbrief voor te kunnen stellen. Eind vorig jaar trok de Provincie Limburg de samenwerking met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) op gang. Sindsdien kunnen de Limburgse stakeholders beroep doen op de EU-expertise van VLEVA.

Placeholder

Het belang van Europa voor Limburg valt amper te overschatten. Sinds 1987 heeft Europa meer dan 800 miljoen euro geïnvesteerd in onze provincie via meer dan 2.100 projecten. Sinds de sluiting van  de Limburgse steenkoolmijnen is Limburg met steun van Europa en met  federale, Vlaamse en provinciale cofinanciering grondig hertekend. Dankzij Europa hebben we Limburg economisch en maatschappelijk versterkt. We hebben ook de samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn en in het grensgebied Vlaanderen-Nederland uitgebouwd. Limburg heeft, mede dankzij Europa, de rug gerecht.

Na de Ford-sluiting was dat niet anders. Krachten zijn gebundeld in SALK, een nieuwe economische transitie heeft zich voltrokken. Bestaande economische speerpunten zijn versterkt en nieuwe economische activiteiten zijn versneld ontwikkeld. De  incubatoren en de uitgebreide onderzoeksportfolio van UHasselt, PXL en UCCL het  hebben het pad geëffend voor een innovatieve shift van de Limburgse economie. Weer waren de Europese middelen niet weg te denken uit dit verhaal.

Vandaag staan we opnieuw voor bijzondere economische uitdagingen zoals de toenemende globalisering, de noodzaak tot automatisering en digitalisering, de klimaatuitdagingen, de toenemende diversiteit van de samenleving,…. De Coronacrisis heeft bovendien een bijzondere economische impact. Met SALKturbo moet Limburg deze nieuwe uitdagingen te lijf gaan en de weg naar een duurzame transitie inzetten. Opnieuw zullen Europese middelen daarin een voorname rol spelen.

Heel wat potentiële subsidiemogelijkheden en heel wat EU-beleidsnieuws, bereikt Limburg echter niet. Met het VLEVA- partnerschap willen we daaraan verhelpen. VLEVA slaat de brug van Europa naar Vlaanderen en momenteel nog meer naar Limburg. Als provincie concretiseerden we deze samenwerking met de aanstelling van Jan Noelmans, onze eigen liaisonofficer bij VLEVA. Ik kan als gedeputeerde bevoegd voor Economie en Europa u enkel aanraden gebruik te maken van deze in Vlaanderen unieke dienstverlening voor onze provincie. Beleidsinhoudelijk zal in het bijzonder doch niet exclusief worden gefocust op economie, klimaat, onderzoek en innovatie en digitalisering.

Met de VLEVA-samenwerking willen we nieuwe Europese horizonten verkennen, zicht krijgen op potentiële nieuwe partners, nieuwe subsidieopportuniteiten aanboren, beleidsontwikkelingen kennen en aanwezig zijn op Europese fora. Het zijn slechts enkele zaken die we met de VLEVA-samenwerking beogen. Uiteraard kunnen we dat niet alleen. Een recente bevraging leert ons alleszins dat de Limburgse stakeholders hun werking willen Europeaniseren en duidelijke ambities op dit vlak hebben. Samen gaan we voor een sterk Limburg in Europa.

Ik wens u veel leesplezier.

Tom Vandeput

Gedeputeerde van Economie en Europa

Follow us