U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Proeftuinen Duale leerkrachten

Deadline

Code

482

Inleiding

Met deze oproep willen we aan de hand van proeftuinen het potentieel van ‘duale leerkrachten’ in het secundair onderwijs verkennen, de drempels wegwerken en de verschillende randvoorwaarden in kaart brengen.
Duale leerkrachten zijn, in de context van deze oproep, werknemers die vanuit hun tewerkstelling in een private onderneming een tijdelijke lesopdracht invullen in een onderwijsinstelling.
Het concept van duaal leerkrachten biedt mede een antwoord op het lerarentekort in het onderwijs en versterkt, vanuit de interactie tussen onderwijs en de Vlaamse ondernemingen, de specifieke expertise, knowhow en capaciteit van het onderwijs.

Budget

Er is een oproepbudget van 1.000.000 euro, goed voor 5 projecten op basis van een budget van maximaal 200.000 euro per project.
Projecten kunnen maximaal 80.000 euro ESF steun (40%) en 60.000 euro Vlaamse cofinanciering (30%) ontvangen. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Begunstigden

De projecten kunnen ingediend worden door paritaire sectororganisaties en werkgeversorganisaties, die al dan niet in partnerschap een project uitvoeren. Één van beide organisaties neemt de rol op als promotor.

Info & contact

Alle info over deze call kan hier gevonden worden. De contactpersoon is pieter.vansande@vlaanderen.be

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Read more
Follow us