U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Besprekingen over kilometerheffing terug aan de gang in de Raad

29 April 2020 - door Simon De Wachter

Het Kroatische voorzitterschap van de Raad heeft de werkzaamheden rond de herziening van de Eurovignetrichtlijn terug opgepikt. In hun compromistekst stellen de Kroaten enkele nieuwigheden voor: 

  • Onderscheid tussen twee categorieĆ«n van zware voertuigen.
  • Snelle reducties voor emissievrije voertuigen.
     
Besprekingen over kilometerheffing terug aan de gang in de Raad

Kroatische compromistekst kilometerheffing

Hoewel Kroatiƫ het Fins voorstel heeft geschrapt om een Europese tool te gebruiken om de variaties in vergoedingen op basis van CO2-emissies te berekenen, blijft het principe wel behouden. De verlaging van vergoedingen voor minder vervuilende voertuigen kan gaan van 5 tot 75 procent.

Het Kroatisch voorzitterschap maakt wel een onderscheid tussen zware voertuigen op basis van de Europese verordening 2019/1242. Voor de zware voertuigen die onder die verordening vallen, zullen de variaties in vergoeding gelden vanaf twee jaar nadat het gerelateerde uitvoeringsbesluit binnen de verordening 2019/1242 in werking treedt.

Voor zware voertuigen die niet onder deze verordening vallen, zoals bijvoorbeeld bussen en autocars, geldt het volgende:

  • Voor emissieklassen 1, 4 en 5 gelden de variaties in vergoedingen vanaf twee jaar nadat het gerelateerde uitvoeringsbesluit binnen de Eurovignetrichtlijn in werking treedt.
  • Voor emissieklassen 2 en 3 zullen de variaties gelden vanaf wanneer er zogenaamde trajecten voor emissiereductie zijn gedefinieerd.

Emissievrije voertuigen zouden een snelle verlaging van hun vergoeding krijgen die kan gaan tot 75 procent. 

Achtergrond

De Eurovignetrichtlijn heeft tot dusver een hobbelig parcours achter de rug. De Europese Commissie stelde de herziening van de richtlijn in mei 2018. Het Europees Parlement nam haar standpunt in oktober 2018.

De Raad is nog niet tot een gezamenlijk akkoord kunnen komen. Tijdens de laatste Raad Transport in december 2019 zijn de lidstaten er niet in geslaagd een akkoord te bereiken. Toen was er sprake dat de Commissie de richtlijn zou intrekken en een nieuw voorstel zou lanceren in het kader van de Green Deal, wat uiteindelijk niet is gebeurd.
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us