U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hergebruik van water voor landbouwirrigatie: Raad keurt nieuwe regels goed

08 April 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Raad heeft een verordening aangenomen die het hergebruik van stedelijk afvalwater ("terug­gewonnen water") voor landbouwirrigatie zal vergemakkelijken.

De nieuwe regels zullen Europa helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. De verordening, die volledig past in het kader van het nieuwe actieplan voor circulaire economie, zal ervoor zorgen dat er meer water beschikbaar is en dat het efficiënter wordt gebruikt. Met name tijdens hittegolven en ernstige droogte kan dit tekorten aan gewassen en levensmiddelen helpen voorkomen.

Gezien de geografische en klimatologische verscheidenheid binnen de EU, kan een lidstaat individueel beslissen om op (delen van) zijn grondgebied geen teruggewonnen water voor landbouw­irrigatie te gebruiken.

De verordening moet nu door het Europees Parlement in tweede lezing worden aangenomen en kan vervolgens in het Publicatieblad worden bekendgemaakt.

 

Hergebruik van water voor landbouwirrigatie: Raad keurt nieuwe regels goed
DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us