U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Noodplan voor MFK-onderhandelingen?

19 March 2020 - door Simon De Coster

Het Europees Parlement wil een noodplan voor het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027.

  • BUDG Commissie werkt aan resolutie
  • Huidige programmaperiode zou verlengd kunnen worden tot de onderhandelingen afgerond zijn
  • Uitgaven in deze periode worden gebaseerd op begroting 2020
Noodplan voor MFK-onderhandelingen?

Resolutie van het Parlement

 

Volgens het parlement zorgt de coronacrisis ervoor dat de MFK onderhandelingen in de Europese Raad teveel vertraging oplopen. Als de onderhandelingen niet tijdig afgerond worden, dreigen alle programma’s zonder middelen te vallen.


Om dat te vermijden, werkt de BUDG-commissie aan een parlementaire resolutie. Daarin vraagt ze aan de Commissie om een veiligheidsnet te voorzien voor de begunstigden van de programma’s. In de ontwerpresolutie staan alvast enkele aanbevelingen.

 

Verlenging van huidig MFK?

 

Zo moet er een wetgevend voorstel komen om de tijdslimieten van alle programma’s te verlengen. Daarbij zouden ook de programma’s onder gedeeld beheer nieuwe middelen moeten krijgen. Alle middelen en limieten zouden bepaald worden op basis van de begroting van 2020.

 

Het huidig MFK wordt op die manier eigenlijk verlengd. Daarvoor beroept het parlement zich op art. 312(4) TFEU. Dat artikel maakt een automatische en tijdlijke verlenging van het MFK mogelijk, wanneer er niet tijdig een akkoord gevonden wordt over de volgende programmaperiode.

 

Timing

 

Als er geen politiek akkoord komt over het MFK moet een noodplan volgens het parlement ten laatste op 15 juni 2020 op tafel liggen. Dat zou voldoende tijd moeten geven om de nodige wetgeving voor te bereiden.

 

De commissie Begroting hoopt dat het verslag op 2 april aangenomen wordt. Dat is nog onder voorbehoud, aangezien het niet duidelijk is in welke mate het Covid19 virus de activiteiten zal verstoren.

 

Het volledige verslag kan je via deze link terugvinden.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us