U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten sceptisch over Just Transition Fund

16 January 2020 - door Simon De Coster

Op 15 januari presenteerde de Europese Commissie het Just Transition Fund op COREPER-niveau. Zowel de lidstaten als het Europees Parlement hebben nog vragen

  • Waar komen de middelen vandaan?
  • Wat met overlappende doelstellingen EFRO en ESF+?
  • Polen grootste ontvanger
Lidstaten sceptisch over Just Transition Fund

Het Just Transition Fund is onderdeel van de ambitieuze Green Deal van von der Leyen. Het nieuw fonds moet regio's ondersteunen in hun transitie naar een groene economie. Het richt zich voornamelijk op regio's die nog sterk afhankelijk zijn van bijvoorbeeld steen- en bruinkool. De meeste ontvangers van het fonds zijn dan ook Centraal- en Oost-Europese landen. Polen komt daarbij op de eerste plaats, gevolgd door Duitsland.

De Raad

De Europese Commissie presenteerde op 15 januari haar voorstel op COREPER-niveau. Nadien namen de lidstaten het woord. De netto-betalers willen dat de middelen uit bestaande programma’s worden overgeheveld, zodat het totale budget niet groter wordt. De zogenaamde Cohesielanden drongen er dan weer op aan het fonds te voeden met nieuwe middelen, zodat het geld niet uit het landbouw- of cohesiebeleid moet komen.

Verschillende lidstaten hadden bovendien vragen bij de doelstellingen van het fonds. Die overlappen namelijk sterk met die van het EFRO en ESF+.

Europees Parlement

Het Europees Parlement is voorzichtig positief over het Commissievoorstel. Younous Omarjee, voorzitter van de REGI-commissie in het parlement, wil echter niet dat de traditionele cohesie-enveloppe moet inboeten ten voordele van het nieuwe fonds. 

Dat standpunt delen ook het Comité van de Regio’s en koepelorganisaties CEMR en CPMR. Die laatste twee vinden het wel positief dat het fonds onder de Gemeenschappelijke Bepalingen van het cohesiebeleid zouden vallen. Daardoor is namelijk ook het partnerschapsprincipe verplicht voor dit fonds.

De instellingen moeten nu elk hun eigen onderhandelingspositie afkloppen vooraleer de triloog kan starten.

  • Via deze link vindt u het voorstel van de Commissie over het Just Transition Fund terug
  • Via deze link vindt u de voorgestelde amendementen voor de Gemeenschappelijk Bepalingen terug
  • Via deze link krijgt u een overzicht van de verdeling van de middelen per lidstaat

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us